چگونه آلمان با مشکلات اقتصادی مقابله می‌کند؟

لئوپولدینا از آکادمی ملی علوم آلمان در بیانیه‌ای گفت: «پیامدهای اقتصادی همه‌گیری کووید-19؛ تجزیه و تحلیل و اقدامات احتمالی. تحلیل وضعیت فعلی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی آلمان و پیشنهاد اقداماتی که می‌توان برای مقابله با چالش‌ها انجام داد. .

دانشمندان اقداماتی را در چهار زمینه از جمله تغییرات ساختاری و پیش‌شرط‌های رشد اقتصادی پایدار، نابرابری و توزیع، ظرفیت سازمان‌های دولتی در سطح ملی و بین‌المللی و پایداری دارایی‌های عمومی توصیه کرده‌اند.

این بیانیه نه تنها چالش‌های جدید، بلکه چالش‌هایی را که قبل از همه‌گیری کووید-19 وجود داشت و بدتر شده بود، مورد بحث قرار می‌دهد. بر اساس تحلیل وضعیت فعلی، این بیانیه راه‌های ممکن برای سیاست‌گذاران برای فعالیت در چهار حوزه را مشخص می‌کند. اگرچه داده های تجربی دقیق در حال حاضر در همه زمینه ها برای حمایت از توسعه گزینه های سیاست اقتصادی در دسترس نیست، می توان بهبودهای احتمالی را برای بهبود اقدامات دولت انجام داد. همچنین می توان گام هایی برای حمایت از روند بهبود اقتصادی بر اساس ملاحظات پایداری زیست محیطی و اجتماعی برداشت.

پروفسور رجینا تی اسنایدر، سخنران گروه کاری و معاون آکادمی ملی علوم آلمان، گفت: «در نهایت، همه گیری ممکن است فرصت هایی را برای اصلاح مدیریت دولتی ایجاد کند. رفاهان گفت.

اولین جنبه سیاست اقتصادی ذکر شده در بیانیه راه‌های غلبه بر تأثیر میان‌مدت و بلندمدت اپیدمی بر اقتصاد است که با شرایط اساسی و اقدامات عینی برای تسریع تغییرات ساختاری اقتصادی و تقویت چشم‌اندازهای آینده قابل دستیابی است. رشد اقتصادی.

پروفسور دکتر کریستوف ام. اشمیت، سخنران گروه کاری توضیح می دهد: دیجیتالی شدن و تغییرات سریع ساختاری باید به عنوان عوامل کلیدی در بهبود بهره وری در سراسر اقتصاد تلقی شوند، نه تهدیدی که باید از آن ترسید.

جنبه دوم این گروه اقداماتی برای رسیدگی به اثرات پیچیده میان مدت و بلندمدت اپیدمی ها بر توزیع ثروت و تداوم نابرابری اجتماعی است. این توصیه ها به آموزش و توسعه حرفه ای، ارتقای برابری جنسیتی و ساختار نظام رفاه اجتماعی مربوط می شود. این گروه پیشنهاد می‌کند که در صورت تعطیلی مدارس در آینده، کلاس‌های آنلاین اجباری باید هر روز برگزار شود و از کودکان و نوجوانان با زمینه‌های آسیب‌دیده اجتماعی حمایت بیشتری شود.

فصل 3 بیانیه پتانسیل بهبود در رابطه با ظرفیت دولت را تشریح می کند. آنها پیشنهاد تشکیل یک کمیته مستقل غیرسیاسی را پس از تشدید بحران دادند. این کمیته وظیفه شناسایی علل کمبودهای احتمالی در واکنش دولت به بحران در تمام سطوح فدرال و بین المللی و مشاوره در مورد راه حل ها را بر عهده خواهد داشت. به عنوان مثال، میزان جمع‌آوری سریع داده‌ها، بهبود اجرا، و به‌ویژه ارتقاء خدمات بهداشت عمومی و ارزیابی‌های یادگیری اجباری در آموزش را بررسی می‌کند که تا چه حد منجر به نتایج بهتر بحران می‌شود.

در نهایت، کارگروه چهارمین جنبه از سیاست اقتصادی را که باید در پسابرجام مورد توجه قرار گیرد، از جمله چگونگی تضمین و تقویت پایداری دارایی‌های عمومی در سطح ملی و اروپایی ارائه کرد تا در صورت بروز دیگری، بتوان از آن حمایت کرد. بحران بزرگ . گروه کاری توصیه می کند که اصلاحاتی در کنترل بدهی های ملی و اروپایی و فعالیت های سرمایه گذاری عمومی انجام شود. در هر دو مورد، این تصمیمات سیاست اقتصادی باید به دقت تحت نظارت و ارزیابی انتقادی قرار گیرند و اقدامات مناسب برای اطمینان از اینکه مقامات محلی در موقعیتی برای اقدام هستند، برداشته شوند.