چه کسانی مشمول یارانه ۱۲۰ و ۶۰ هزار تومانی می‌شوند؟

                                                                                                      چه کسی یارانه 120 ، 60 هزار تومانی را می گیرد؟

طبق گزارش ها شفاف است، مجتبی رزاخا افزود: در منابعی که قصد تأمین اعتبار این پروژه را داشتند ابهاماتی وجود داشت و ما در جلسات خود با شورای نگهبان این ابهامات را برطرف کردیم.

وی با اشاره به اینکه 30 هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح نیاز است ، گفت: در جلسات کارشناسی مجلس و شورای نگهبان سعی کردیم بفهمیم دولت برای تأمین این طرح چه کاری می تواند انجام دهد. در واقع فروش دارایی های دولت خواهد بود.

رضاخا با اشاره به اینکه رئیس جمهور در حال بررسی طرحی برای تأمین مایحتاج اولیه و معیشتی مردم است ، رضاخا گفت بر این اساس به یك سوم جمعیت كشور یك یك لك تومان یارانه تعلق می گیرد كه ادامه می دهد: این نشان می دهد كه این طرح قابل اجرا است. این دارد.

وی گفت: پارلمان و شورای نگهبان نسبت به احتمال اجرای طرحی برای وادار كردن دولت به یارانه خرید كالاهای اساسی حساسیت ویژه ای دارند.

وی ابراز امیدواری کرد که این پروژه با همکاری دولت و پارلمان اجرا شود ، آنها گفتند که ما قطعاً از قسمت نظارت مجلس برای اجرای خوب پروژه استفاده خواهیم کرد.

عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره تعهدات مالی دولت برای پرداخت یارانه خرید کالاهای اساسی گفت: از فروش سهام دولت در پالایشگاه ها تا حدود 18000 میلیارد دلار تومان متعلق به دولت و حدود 12000 میلیارد دلار سهام صنعت تومان یک میلیارد میلیارد تومان.

رزاقا با اشاره به وضعیت اقتصادی خاص کشور افزود: تحریم آمریکا باعث کاهش فروش نفت شده و باعث شده برخی از افراد در اثر انفجار کرونا شغل خود را از دست بدهند و امرار معاش کنند ، بنابراین پارلمان تلاش کرده تا معیشت مردم را تأمین کند. ، این طرح را موقتاً اجرا کنید.

وی افزود: سه دهه اول با 20 میلیون نفر جمعیت تحت پوشش كمیته امداد یا بهزیستی یا سازمان های امدادی مشابه بودند و 7 میلیون نفر در هیچ سازمانی قرار نمی گرفتند و این افراد ماهانه 120 هزار نفر بودند. آنها قبول می کنند.

رضاخا ادامه داد: به غیر از این افراد ، 40 میلیون نفر با 4 تا 5 ، 6 گازوئیل ماهیانه 60 هزار تومان دریافت می كنند.

وی گفت: این مبالغ به صورت نقدی به حساب صاحب خانه واریز می شود.