چرا فلفل های ایران از روسیه برگشت خوردند؟

صادرات فلفل ایران از روسیه به دلیل مشکلات سموم آن بازگشته است و ادامه صادرات محصولات کشاورزی این کشور به اعضای اوراسیا در روزهای اخیر سردرگمی ایجاد کرده است.

در هفته های آینده صادرات سیب زمینی ایران نیز از ازبکستان بازمی گردد و به احتمال زیاد صادرکنندگان ایرانی در صورت عدم اعمال تغییرات لازم در سیاست های صادراتی خود در آینده با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.

هادی تیشوش تابان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه در نامه ای به محمد جواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، خواستار تغییر برخی سیاست های کلیدی کشاورزی برای کاهش احتمال از بین رفتن بازارهای صادراتی شد.

در این نامه آمده است: با توجه به مشکلات پیش آمده در صادرات محصولات کشاورزی ایران به روسیه به ویژه صادرات فلفل، یادآوری می شود که دغدغه بخش خصوصی تجمیع صادرات محصولات کشاورزی و ارتقای کیفیت آنهاست، متاسفانه مقامات این موضوع را نادیده گرفته اند.» ، خسارات جبران ناپذیری به منطقه وارد می کند.

ترکیه رقیب جدید فلفل دلمه ای ایرانی!

در این نامه از قانونگذاران خواسته شده تا در شش زمینه اقدام کنند. اولین موضوع حضور پررنگ رقبا به ویژه ترکیه در تجارت فلفل است که نمایندگان بخش خصوصی به صراحت می گویند که در صورت عدم رعایت اولویت ها، حفظ این بازار دشوار خواهد بود.

از دیگر دغدغه های نمایندگان مجلس در اتاق بازرگانی می توان به استانداردسازی محصولات صادراتی و حمل و نقل آنها، ارتباط با مدیران برکنار شده، تفویض مسئولیت سیاست های اجرایی به بخش خصوصی و ارتقای کیفیت محصول و تخصصی شدن مزارع و مزارع اشاره کرد. است.

اعضای اتاق همچنین از تمایل خود برای ارائه آمار دقیق از اتفاقات و برنامه های خود برای آینده در جلسات تصمیم گیری نهادهای تصمیم گیری مطلع شده اند.

223227