پسماندهای صنعتی مهمترین چالش زیست محیطی استان قزوین است

به گزارش خبرگزاری آوای البرز از کاسوین؛ علی فاروک زاد عصر سه شنبه در جلسه کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی سایت زباله های صنعتی در استان کاسوین که در سالن مدیریت بحران استان برگزار شد ، اظهار داشت: “تمرکز بر روی مسائل زیست محیطی و سلامت مردم در این استان در اولویت است و مدیران باید به این موضوع رسیدگی کنند. اهمیت دادن.

وی افزود اگر اصول زیست محیطی در مناطق مختلف استان جدی گرفته و رعایت شود ، دیگر نگرانی نخواهیم داشت و سلامتی مردم را به خطر نمی اندازد.

فاروق زاد اظهار داشت: “در حال حاضر ، عملیات تصفیه و دفع زباله های صنعتی توسط یک شرکت خصوصی در مجموعه زمین های زباله احمدآباد انجام می شود ، وضعیتی که چالش های بسیاری در استان ایجاد کرده است.

فاروقصاد 2

وی اظهار داشت: در جلسه ای با شورای نهادهای نظارتی کارگروه دفع زباله در استان قاسوین ، تصمیم بر این شد که مجموعه دیگری برای مدیریت پسماند ایجاد شود که برای بهبود شرایط سایت محمدآباد لازم است مطالعات زیست محیطی و زیرساخت های لازم انجام شود.

کاسوین معاون عمرانی استاندار گفت: علاوه بر این با انتصاب مشاور محیط زیست مطالعات لازم در زمینه احداث سایت جدید پسماندهای صنعتی انجام شده و پرونده های کارشناسی پس از بررسی نهایی و تأیید کارگروه پسماند به دستگاه های مختلف و دادگستری ارسال می شود. .

وی گفت: امیدواریم مشاور پروژه همه ملاحظات زیست محیطی و بهداشتی موجود در پروژه را جمع بندی كرده و در جلسه بعدی تیم مدیریت پسماند را جهت تصمیم گیری ارائه دهد.