پرواز زندگی بخش از اهواز به تهران

جراحی پیوند قلب تازه اهدا شده در سال جدید با انتقال هوای اهواس به تهران با موفقیت انجام شد.

به گزارش آوای البرز؛ رئیس مرکز مدیریت و درمان پیوند وزارت بهداشت ، دکتر مهدی شادنوش در این باره گفت: امروز صبح قهرمان اصلی اهواز ، دختری 9 ساله ، با موفقیت تحت عمل پیوند عضوی اهدا شده در هوا قرار گرفت.

شادناوش ادامه داد: با همکاری تیم های پیوند ، اهواس و واحدهای تأمین علوم پزشکی ایران ، گیرنده و اهدا کننده قلب شناسایی شده و یک عضو پیوند با کمک آژانس ملی مدیریت اضطراری و نیروی هوایی به تهران منتقل شده است.

وی گفت: در این عملیات با کمک سازمان نیروی هوایی یک هلی کوپتر رز ساعت 7:30 به اهواس اعزام شد تا عضوی از پیوند را دریافت کند. پس از جدایی ، اندام پیوندی ساعت 10:00 از اهواس به تهران برگردانده شد و در ساعت 11:18 دقیقه قلب برای نجات جان بیمار به اتاق عمل بیمارستان شهید رجایی منتقل شد. سرانجام ، با تلاش تیم پیوند ، گیرنده در طی 4 ساعت از عمل جراحی بیمار را پیوند زد.

وی افزود: کبد این قهرمان کوچک به بیمار 55 ساله پیوند داده شد و دو کلیه وی به بیماران 29 و 39 ساله در اهواز پیوند شد.

وی افزود: گرچه ویروس کرونا به طور جدی ناحیه پیوند اعضا را تحت تأثیر قرار داده است ، اما با همه این شرایط ، با همکاری و تلاش همکارانم ، پیوند اعضا با دقت انجام می شود و مطابق با پروتکل های سلامتی. “

رئیس مدیریت پیوند عمومی و درمان بیماریهای وزارت بهداشت ، روابط عمومی وزارت بهداشت ، با تشریح اهمیت عصر طلایی در اهدای اعضا ، گفت:

تیم اهدای عضو و خرید اعضای بدن در تلاشند تا در مدت زمان محدودی پس از مرگ اهدا کننده به خانواده یک بیمار مرگ مغزی ، نیاز به اهدا اعضای اصلی بدن را افزایش دهند. هنر تیم اهدای اعضا قادر است با یک تصمیم صحیح و به موقع ، وضعیت دشوار و پیچیده خانواده اهدا کننده را با موفقیت تغییر دهد و جان بیماران دیگری را که به عضوی از پیوند نیاز دارند ، نجات دهد.

انتهای پیام