پاسخ سازمان لیگ به ادعای باشگاه استقلال

به گزارش شفاف، حسین آل اسحق در گفت وگو با سایت سازمان لیگ فوتبال ایران در پاسخ به ادعای باشگاه استگلال مبنی بر دولتی بودن این باشگاه بر اساس قوانین و مقررات کشور گفت. ضمانت نامه سازمان لیگ گفت: دوستان عزیز به نظر می رسد باشگاه استقلال فرصت کافی برای مراجعه به قانون را ندارد چرا که با توجه به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باشگاه استقلال در تاریخ 14 بهمن 1396 و مجوز 13 اسفند مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1396 مجوز بورس و اوراق بهادار در سال 1396 استقلال شرکت فرهنگی ورزشی نیز سهامی عام شده است.

وی افزود: این شماره در مجله رسمی اردیبهشت 1400 نیز به چاپ رسیده است. از این رو شرکت های سهامی عام تابع قوانین و مقررات خاص خود بوده و اساسنامه شرکت فرهنگی ورزشی باشگاه استاگلال به کلی تغییر یافته و بر این اساس به انجام معاملات تجاری و فعالیت های بانکی می پردازند.

اسحاق تصریح کرد: صرف نظر از اینکه باشگاه مستقل از دولت فرض شود، بر اساس ماده 17 قانون به این موضوع اشاره می کنند، مفاد برنامه توسعه پایدار کشور. مصوب خرداد 1395 مورد توجه قرار نگرفته است و بر این اساس دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی می‌توانند از طریق مؤسسات اعتباری بدون افتتاح حساب در برخی خدمات بانکی غیر ارائه‌شده توسط بانک مرکزی، بر اساس ضوابط و مقررات اقدام کنند.

وی تاکید کرد: تعریف اعتبار اسنادی یا انواع ضمانت نامه ها را می توان به خدمات بانکی مانند موسسات اعتباری قرص الحسنه و تعاونی های اعتباری تعمیم داد. لذا این دستور مدیران محترم باشگاه استیگال فاقد وجاهت قانونی بوده و توصیه می شود به توصیه مشاوران حقوقی باشگاه اقدام نمایند. و باشگاه ها برای جذب بازیکن و مربی خارجی.