پاسخ دیوان محاسبات کشور به نامه یکی از نمایندگان تهران پیرامون گزارش تفریغ بودجه ۹۸

تیم مالی خبرگزاری آنا گزارش داده است كه یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران نامه سرگشاده ای را در رابطه با گزارش كاستن بودجه سال 2009 به مجلس شورای اسلامی منتشر كرده است. توضیحاتی برای تنویر افکار عمومی داده می شود:

1. تبصره 1 ماده 219 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش کسر قانون بودجه برای اجرا تا پایان دسامبر هر سال ارائه می شود. گزارش به نمایندگان محترم مجلس ارائه خواهد شد.

. در مورد ابعاد محرمانه گزارش کاهش ، موارد ذکر شده در نامه وی طبق نظر مقامات ذی صلاح طبقه بندی می شود و این انتشار طبق قانون مجازات افشای و افشای اسناد مخفی و مخفی دولت و دیوان محاسبات دیوان کیفری محسوب می شود. وی موضوعات طبقه بندی شده را به رئیس محترم پارلمان داده است.

انتهای پیام /