پاسخ بانک مرکزی به ابهامات درباره ارز دارو

                                                                                                      پاسخ بانک مرکزی به ابهامات موجود در مورد ارز دارویی

طبق گزارش ها شفاف استبراساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در سال 1399 ، سهمیه ارز مورد نظر برای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 2.5 میلیارد دلار و در شرایط خاص فعلی 3 میلیارد دلار در سال گذشته بوده است. شد وزارت امور خارجه.

وزارت بهداشت 1.5 میلیارد دلار برای واردات بر اساس سهمیه ارزی تعیین شده از سوی ستاد در شش ماه اول سال 1400 اختصاص داده است که از این میزان حداکثر یک میلیارد دلار به عنوان اولویت های اعلام شده توسط آن وزارت تعیین شده است. از این میزان 210 میلیون دلار برای واکسن و 560 میلیون دلار برای ارز دیگر هزینه شده است.

کل ورودی ارز در دو ماه نخست امسال 770 میلیون دلار بوده است که بیش از 50 درصد کل سهمیه شش ماهه اول است. بنابراین ، عدم کفایت کالاهای خاص هیچ ارتباطی با ارز ندارد.

لازم به ذکر است که وزارت بهداشت اولویت کالاهای مشمول پذیرش ارز را تعیین می کند و در نتیجه ، سهام کالاهای مختلف فقط از نظر وزارتخانه اداره می شود ، همیشه برای اطمینان از واردات با نرخ ارز اولویت دار.

بنابراین ، بر اساس آماری دقیق از عملکرد ارز ، بانک مرکزی متناسب با مصوبات ستاد مالی دولت ، کالاهای اساسی به ویژه داروها ، تجهیزات و ملزومات پزشکی ارز تهیه کرده است و همیشه از رسانه ها خواسته شده است اعتماد به آمار دقیق و عینی و جلوگیری از سو susp ظن و شایعات.