ورود کمیته تخصصی دادگستری برای رفع موانع تولید کردستان

آوای البرز / کردستان رئیس دادگستری استان کردستان در اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در استان کردستان با اشاره به نظارت بر واحدهای تولیدی و صنعتی در استان اظهار داشت: مدیریت جهادی برای تولید و اشتغال در استان نیاز است. انسداد واحدهای تولیدی.

سید حسین حسینی در حضور دادستان عمومی و انقلاب سنجند ، دبیر ستاد کل ، معاون رئیس ستاد در زمینه های مختلف ، مدیران ادارات و بانک های دولتی و مقامات شرکت های مختلف. این کارخانه ها گفتند که آنها از حمایت قضایی و قانونی قوه قضاییه در استان کردستان برای بهبود تولید و تولید واحدهای صنعتی در استان کردستان برای اجرای سیاست عالی برخوردار هستند.

وی با اشاره به شعار تولید ، پشتیبانی و دفاع گفت که در مقر اقتصاد دفاعی استان ، سه کمیته تخصص ، قانون و عدالت (کمیسیون مشترک حل اختلاف) تشکیل شده است. مشکلات این کمیته ها ، مشکلات غیرقانونی واحدهای تولیدی و مشکلات بانکی کمیته سوم نیز اقدامات عملی را برای حل مشکلات واحدهای تولیدی انجام می دهد.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی در استان کردستان گفت: دبیرخانه ستاد تصمیم گرفته است بلافاصله کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی استان کردستان را رصد کند و بلافاصله در مورد مشکلات واحدهای تولیدی در کمیته های مربوطه اقدام سریع انجام دهد. . برای حل مشکلات تولید و جلوگیری از بسته شدن آنها. با برنامه ریزی دقیق و منظم بر عملکرد تجهیزات اجرایی ستاد اقتصاد مقاومتی نظارت کنید.

به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان ، حجت الاسلام والمسلمین حسینی در بخشی دیگر از سخنان خود مدیریت جهادی را یک مدیریت شجاع توصیف و بیان کرد: مشکلات واحدهای تولیدی استان دادگستری با همکاری ادارات اجرایی این اداره کل استان

به دنبال این جلسه ، محمد جباری ، دادستان عمومی و انقلاب در سنندج ، در سال 1399 اعلام كرد كه بیش از 15 كارخانه و واحد تولیدی در این استان تعطیل می شوند. در پایان سال گذشته ، دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان کردستان از معاون پیشگیری اجتماعی و جرم به دفتر دادستان عمومی و انقلاب منتقل شد.

دادستان عمومی در سنندج همچنان بر حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی از اوایل دهه 1400 تمرکز داشت. از جمله تسهیلات بانکی ، تسهیلات بانکی ، شرکت آرام پلاست ، شرکت سس سس ، شرکت گارب دایموند ، فاجی سلیمانی و لبنیات کورو. راه های دیگر برای افزایش تولید این کارخانه ها و سایر واحدهای تولیدی در استان.

گفتنی است ، مدیران شرکت تولیدی ارتوپدی آتیلا سنندج و چندین واحد تولیدی در این جلسه مسائل خود را ارائه دادند.

انتهای پیام