واکسیناسیون رایگان کرونا طبق اولویت‌بندی/ خبرنگاران در اولویت سوم دریافت واکسن

به گفته شف ، دکتر علیرضا ریس گفت: “البته ما متعهد هستیم. واکسیناسیون دیروز یا امروز مشکلی نداشت ، همه در بخش بهداشت ، حتی عزیزان WHO ، همسایگان می دانند که ما یکی از قوی ترین سیستم ها در جهان هستیم. “ما شبکه هایی در سطح محلی داریم.

واکسیناسیون تاج ژنتیکی بر اساس ترجیح در سیستم شبکه کشور

وی افزود: “ما همیشه واکسیناسیون منظم را در کشور به صورت رایگان انجام داده ایم که این مسئله دیروز و امروز مشکلی نیست.” در مورد واکسن کرونا ، واکسن توزیع شده در شبکه البته ژنتیکی خواهد بود ، که این یک مشکل قطعی است و در مورد اینکه چه کسی می خواهد پول را بدست آورد ، هیچ سوالی وجود ندارد.

اگر اولویت ندارید ، منتظر نوبت خود باشید

Reisy ressed: اگر کسی ترجیح نمی دهد واکسن دریافت کند ، باید منتظر بماند تا واکسن دریافت کند. اولویت در سراسر جهان داده شده است و کشورهای بزرگی که واکسن خود را تولید می کنند هنوز نتوانسته اند همه گروه ها را واکسینه کنند و بر اساس اولویت حرکت کرده اند. کشوری مانند چین ، بدون تولیدکننده ، مشکل اقتصادی یا صدور مجوز ، 9 درصد مردم را واکسینه کرده است و تاکنون 91 درصد مردم واکسینه نشده اند. البته آن 9٪ براساس اولویت است و برنامه ما بر اساس اولویت ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه طبق کانال خبری وزارت بهداشت ، رسانه ها و روزنامه نگاران از مشاغل حساس هستند و اولویت سوم دریافت واکسن کرونا است گفت: خدایا ، اگر این کار را تمام کنیم مشاغل حساس مانند خلبانان ، رسانه ها ، زندانیان ، و غیره. ما خواهیم رسید.