واکسن‌های موجود کووید-۱۹ در برابر انواع سویه‌های کرونا اثربخش است

هانس کلوگ ، مدیر منطقه ای سازمان بهداشت جهانی در اروپا (پنجشنبه) گفت: “واکسن Covid-19 که در حال حاضر برای مقابله با بیماری در کشورهای اروپایی استفاده می شود ، می تواند ایمنی را برای تمام گونه های ویروس کرونا فراهم کند.”

وی گفت: مقامات بهداشتی باید مراقب باشند تا از شیوع بیماری که توسط ویروس کرونا هند ایجاد می شود جلوگیری کنند. اما واکسیناسیون و اقدامات کنترل می تواند از شیوع آن جلوگیری کند.

مدیر منطقه ای WHO گفت: “تمام ویروس های Kovid-19 که تاکنون آزاد شده اند به واکسن های موجود پاسخ داده اند.”

کشورها در سراسر اروپا توزیع واکسن های ویروس کرونا را از شرکت های مختلف دارویی از جمله Pfizer ، Modena ، AstraZeneca و Johnson & Johnson آغاز کردند.

وی افزود: از زمانی که ویروس کرونا در هند به B.1.617 معروف شد ، حداقل 26 کشور از 53 کشور سازمان بهداشت جهانی را در منطقه اروپا آلوده کرده است.

شف به نقل از رویترز گفت: “ما هنوز در مورد فشار جدید اطلاعات داریم.” آن را B.1.1.7 بنامید.