واردات یک میلیون تن برنج مورد نیاز کشور – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

خبرگزاری آنلاین به نقل از وزارت جهاد کشاورزی گزارش داد. مدیر کل هماهنگی تامین و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران بیان کرد: شرکت علاوه بر واردات یک میلیون تن برنج خارجی در مدت مذکور، دارای ذخایر استراتژیک است. و دارد در هر شرایط خاص و مصرف پیک بر اساس ارتباط برنامه کنترل بازار و کنترل برنج بازار با قیمت های پشتیبانی در سراسر شبکه های منتخب و فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود.

. برای تو علی افزود: برای تامین برنج مورد نیاز کشور مشکلی نداریم و سال آینده طبق برآوردهای انجام شده، تامین سفارش، واردات و ثبت نام انجام خواهد شد. کسری تسویه شده است که در حال تغییر است.

وی ارقام اولیه تولید برنج داخلی را اعلام کرد امسال دو میلیون تن بود، وی گفت: با توجه به روند خشکسالی در کشور، رقم برآورد شده به حدود یک میلیون و 850 هزار تن کاهش یافته است.

برای تو علی با بیان اینکه مصرف سالانه برنج در کشور حدود سه میلیون و 200 هزار تن است گفت: امسال با تولید حدود یک میلیون و 850 هزار تن برنج داخلی، حدود یک میلیون و 350 تا 400 هزار تن نیاز به واردات داریم.

مدیر کل شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنان به هماهنگی عرضه و فروش ادامه می دهد: واردات برنج دو سال است که توسط بخش خصوصی و شرکت بازرگانی دولتی ایران با ارز نیمایی انجام می شود، اما بازار توان پرداخت قیمت برنج را دارد.

وی همچنین اذعان داشت: واردات برنج کشور عمدتاً از این طریق است هندو سپس از پاکستان و تایلند بر اساس سلیقه مردم ادامه دارد.

براتعلی افزود: مردم نوار جنوبی و برخی مناطق مرکزی کشور تمایل بیشتری به خوردن برنج دارند. هندو در پاکستان و نواحی شمالی یافت می شود و غرب کشور علاوه بر برنج هندی و پاکستانی، مردم به خوردن برنج تایلندی نیز تمایل دارند.

وی درباره کیفیت برنج خارجی گفت: مردم می توانند با اطمینان به برنج هندی 1121 و برنج پاکستانی اعتماد کنند. 1121 تایلندی هم بخور