همه شبکه برق شهری شهرستان شوط تغییر کرد

به گزارش آوای البرز آذربایجان‌غربی، حسن جعفرزاده از اتمام اجرای طرح تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در بخش شهری این شهرستان خبر داد و گفت: با تلاش تیم‌های اجرایی و عملیاتی مدیریت توزیع برق شهرستان شوط ، ۱۳ هزار متر شبکه روستایی و ۲۸ هزار متر شبکه شهری این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان از ابتدای سال جاری تا کنون به کابل خود نگهدار تبدیل و به طور کامل اصلاح شد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تعدادی از شبکه‌های بخش روستایی این شهرستان نیز به طور کامل اصلاح و به کابل خودنگهدار تبدیل شوند.

وی با اشاره به اینکه از مجموع کل شبکه‌های سیمی شهرستان شوط ۱۰۰ درصد شبکه شهری معادل ۱۲۵ کیلومتر به کابل خودنگهدار تجهیز شده است، عنوان کرد: اکنون این طرح در روستاها و بخش‌های توابع شهرستان شوط همچنان در حال اجرا است و تا تعویض کامل شبکه‌های سیمی با کابل خودنگهدار در این مناطق اجرای این عملیات ادامه خواهد داشت.
مدیر توزیع برق شهرستان شوط ادامه داد: ۶۹ روستای این شهرستان به شبکه سراسری برق متصل هستند که تاکنون شبکه برق ۱۵ روستا به طور کامل بهسازی شده و تا پایان سال جاری ۲ روستای زیرپوشش این مدیریت بهسازی واصلاح می‌شوند.
وی تصریح کرد: تامین ولتاژ استاندارد برای مشترکان، کمک به مبلمان شهری و روستایی، جلوگیری از سرقت انرژی و تجهیزات شبکه و در نتیجه جلوگیری از ورود آسیب به وسایل برقی ناشی از اتصالی‌های شبکه از مهم‌ترین اهداف ومزایای اجرای این طرح است.

46