هزینه برگزاری هر دوره از انتخابات چقدر است؟

                                                                                                      هزینه برگزاری هر دور از انتخابات چقدر است؟

طبق گزارش ها شفاف استسید اسماعیل موسوی سخنگوی مبارزات انتخاباتی کشور در گفتگو با پاستور 1400 در رادیو گفتگو گفت: “ما 59 میلیون و 307 هزار و 307 رأی دهنده واجد شرایط داریم که از این تعداد 1 میلیون و 392 هزار و 148 رأی دهنده نخستین نفر خواهند بود.”

وی ادامه داد: 702 هزار صندوق رای داریم. ما نسبت به دوره قبل ده هزار افزایش داریم. ما انتخابات را از طریق پست برگزار نمی کنیم ، اما در 30 شهر برای انتخابات شورای شهر انتخابات الکترونیکی داریم. مردم به شعب مراجعه می کنند و ما به آنها کارت مشابه کارت شناسایی ملی می دهیم و صندوق رای استاندارد را به جای صندوق رایج انتخاب می کنیم ، آنها از صندوق های الکترونیکی استفاده می کنند و کد هر نامزد را وارد می کنند و عکس و نام کاندیدا را نشان می دهند. در پایان انتخابات به حافظه دستگاه می رویم و آرا را می شماریم و در صورت مخالفت با آرا ، برگه های چاپ شده را بررسی می کنیم.

ما در بسیاری از استان های کشور چهار گزینه داریم. ما مانند تهران ، کم ، مازندران و خراسان انتخابات خبرگان را در مجلس داریم. انتخابات پارلمانی در شش استان دیگر. حجم کار زیاد است و مدیران روزهای شلوغی دارند. پیش بینی ما این است که دوستان حداقل 72 ساعت در کنار ما خواهند بود.

وی ادامه داد: ما برای هر انتخابات یک برگه رای گیری جداگانه چاپ کردیم ، برابر با تعداد انتخابات در شعب صندوق های رای. به عنوان مثال ، در تهران در هر شاخه چهار جعبه وجود دارد.

وی تحلیل اجتماعی و سیاسی جامعه را به شرح زیر توضیح داد: ما چهار رکن انتخاب را در نظر گرفتیم: مشارکت ، سلامت ، امنیت و رقابت انتخاباتی. امنیت و امنیت انتخابات به عهده وزارت امور داخلی است. مشارکت و رقابت یک حوزه ملی است و هر دستگاهی در آن نقشی دارد.

موسوی افزود: ما تعداد اولیه آرا in را در استانها تعیین کرده ایم. این یک تجربه بسیار شیرین است ، خصوصاً اینکه مقام معظم رهبری مسئله مشارکت و جوانی را مطرح کردند.