هزار و ۲۶۰ کانون در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی فعال هستند | آغاز کار «باشگاه رشد استعدادهای هنری ادبی جوان»

گروه استانی خبرگزاری آنا؛ فعال سازی مراکز فرهنگی، یکی از برنامه های اداره کل فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در واحدهای دانشگاهی است حوزه دانشگاه هنر و اجتماعی فعال و پویا است. آنها از خدمات خود بهره مند می شوند.

مراکز دانشجویی یکی از مهمترین و م effectiveثرترین اشکال فعالیت های دانشجویی است که با هدف ایجاد محیطی مناسب برای مشارکت دانشجویان در اجرای برنامه های مذهبی ، انقلابی ، فرهنگی و هنری دانشگاه ایجاد شده است. البته بیشتر در مراکز منجر به عملکرد بهتر و پاسخگویی بیشتر به سلیقه های مختلف می شود.

در سال تحصیلی جدید ، یکی از اهداف اداره کل مراکز فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تنوع بخشیدن به فعالیت ها در ایجاد مراکز دانشجویی و توجه متوازن به همه زمینه های فعالیت است.رویکرد مهم معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اصلاح قوانین اجرایی مراکز و تأکید بر فعالیتهای فرهنگی دانشجویان با تسهیل ، تعمیق و گسترش مراکز در دستور کار است. سپتامبر 1999. دپارتمان امور فرهنگی دانشجویی واحدهای دانشگاهی سراسر کشور نیز از فعالیت مراکز فرهنگی اجتماعی حمایت می کند و امکانات و تجهیزات لازم را تا آنجا که ممکن است فراهم می کند.

در حال حاضر بیش از 1260 مرکز فرهنگی اجتماعی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور فعال هستند که دارای مجوز ، قوانین ، منشی و اعضای تعیین شده هستند.

خبرگزاری آنا در سلسله گزارش ها و مصاحبه هایی با دبیران مراکز فرهنگی اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ، عملکرد ، فعالیت ها و ماموریت های این مراکز را مورد بررسی قرار می دهد.

در این شماره ، گفتگویی با سید قاسم یکانی ، مدیرکل دانشگاه آزاد اسلامی ، به عنوان متولی اصلی برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های مراکز فرهنگی – اجتماعی در بخش فرهنگ دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی داریم. در زیر می خوانیم.

تمرکز بر فعالیتهای فرهنگی دانشجویی با تسهیل ، تعمیق و گسترش مراکز دانشجویی

آنا: ارزیابی شما از عملکرد مراکز فرهنگی اجتماعی به عنوان متولی اصلی واحدهای دانشگاهی چیست و به نظر شما برای عملکرد بهتر و باکیفیت مراکز چه چیزی ضروری است؟

واحد: مراکز دانشجویی یکی از مهمترین و م effectiveثرترین اشکال فعالیت های دانشجویی است که با هدف ایجاد محیطی مناسب برای مشارکت دانشجویان در اجرای برنامه های مذهبی ، انقلابی ، فرهنگی و هنری دانشگاه ایجاد شده است. البته بیشتر در مراکز منجر به عملکرد بهتر و پاسخگویی بیشتر به سلیقه های مختلف می شود.

یکی از رویکردهای کلیدی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تمرکز بر فعالیت های فرهنگی دانشجویی با تسهیل ، تعمیق و گسترش مراکز فرهنگی اجتماعی دانشجویی است.

آنا: دستورالعمل ها ، مقررات اجرایی و قوانین مربوط به باشگاه های دانشجویی چقدر در کیفیت کار دانش آموزان مثر است؟

واحد: هنگام بررسی مجدد کنترل مراکز فرهنگی اجتماعی ، دو نکته کنار گذاشته می شود و اجرای دقیق این نقاط منجر به بهره وری بیشتر فعالیت ها می شود.

یکی از این نکات این است که کار استاد مشاور در هر یک از مراکز بستگی به تخصص و تجربه اعضای هیئت علمی دانشگاه دارد که می توانند تجربه و تعهد یک متخصص را به دانشجویان منتقل کنند و همچنین تصمیم گیری کنند. روند و اجرای برنامه ها مطلوب است که از مهارتهای دانش آموزان در فرایند اجتماعی شدن استفاده شود.


بیشتر بخوانید:

ایجاد کار گروهی در مراکز دانش آموزی

پویایی و پویایی دانشجویان ، تصویر دانشگاه را افزایش می دهد


نکته دیگر توانایی ایجاد شبکه های جهانی مراکز است. به همین دلیل ، در آیین نامه ها تصریح شده است که اگر 30 مرکز در همان منطقه فعالیت متقاضی باشند ، به آنها این فرصت داده می شود تا یک شبکه ملی از مراکز با موضوع تشکیل دهند. این ویژگی برای توانمندسازی اعضای شبکه و افزایش دامنه فعالیت های آن در سطح ملی در نظر گرفته شده است.

دستورالعمل دیگر مربوط به مراکز فرهنگی اجتماعی واحدهای دانشگاهی ، دستورالعمل های جشنواره ملی رشد است که امسال برای اولین بار به دلیل نقاط قوت و ضعف در بیش از 30 حوزه خاص برگزار شد. سال جدید اعلام و اجرا می شود.

تمرکز متوازن بر زمینه های فعالیت در ایجاد مراکز دانشجویی

آنا: چند واحد فرهنگی اجتماعی در واحدهای دانشگاهی و در کدام مناطق فعال است؟

1260 مرکز فعال در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد

واحد: در حال حاضر بیش از 1260 مرکز در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور فعال هستند که دارای مجوز ، قوانین ، منشی ها و اعضای تعیین شده هستند. بیش از 60 درصد از این مراکز برای انتصاب استاد مشاور درخواست داده اند و با شروع سال تحصیلی جدید ، ما تعیین کردیم که تمام مراکز موجود به طور کامل برای اعمال کنترل مراکز فرهنگی اجتماعی فعال خواهند شد.

حوزه های مراکز فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی “فرهنگ و تمدن” است. “اجتماعی” با موضوعاتی مانند مطالعات فرهنگی ، ایثار و شهادت ، تمدن نوین اسلامی ، حوزه های دانش و غیره ؛ جهاد یاوری ، “هنر و ادبیات” در موضوعاتی مانند هلال احمر ، گردشگری ، کارآفرینی ، خیریه و غیره. “دین” با موضوعات هنر انقلابی ، شعر ، ادبیات ، نویسندگی ، سینما ، عکاسی ، هنرهای تجسمی و غیره ؛ “انقلاب اسلامی” با موضوعات اسلام شناسی ، مقدسات و حجاب ، تقریب مذاهب ، امر به معروف و نهی از منکر و … ؛ اندیشه های امامان انقلاب ، اندیشه های شهید مطهری و … با موضوع “رسانه و فضای مجازی”؛ شامل تولیدات مجازی ، رسانه ها و رادیو است.

در سال تحصیلی جدید ، یکی از اهداف معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ، اداره کل مراکز فرهنگی اجتماعی ، تنوع بخشیدن به فعالیت ها در ایجاد کانون های دانشجویی و توجه متوازن به همه زمینه های فعالیت است.

آنا: نقاط قوت و ضعف فعالیت مراکز چیست و نقش دانشگاهی در این زمینه چیست؟

واحد: توجه ویژه به فعالیتهای مراکز فرهنگی دانشجویی دانشجویی در همه واحدها ، ایجاد فضای هماهنگی و تعامل بین دانشگاهها و مراکز و شورای فرهنگی با حضور دبیر مرکز ، فعالیتهای حیاتی سرخ مراکز هلال ، و فضای سایبری در سالهای اخیر ویروس کرونا و اجرای موفق جشنواره رشد را می توان نیرویی در پشت فعالیت مراکز فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی دانست.

باشگاه استعدادهای درخشان ادبی جوان استعدادهای دانش آموزان را به رسمیت می شناسد و با توانمندسازی و آموزش مناسب آنها را با جامعه هدف ارتباط می دهد.یکی از نقاط ضعف مراکز فرهنگی اجتماعی را می توان ترجیحات معاونین مسئول مراکز و شرکای فرهنگی در اولویت دادن به پروژه های دانشجویی دانست که از اولویت های مراکز در سال تحصیلی جدید است. به

آنا: آنها تا چه حد نیازهای فرهنگی اجتماعی و اداری مراکز را با توجه به نیازهایشان برطرف می کنند؟ آیا سیستم های موجود الزامات را برآورده می کردند؟

واحد: علاوه بر شورای هماهنگی مراکز در دانشگاه ها و واحدهای استانی ، یک شورای ویژه برای رسیدگی به نیازهای فرهنگی اجتماعی و اداری مراکز ، مطابق قوانین اجرایی مراکز فرهنگی اجتماعی یافت شد. معاونت فرهنگی منطقه

در همه زمینه های فرهنگی ، یکی از کارشناسان مسئول امور مراکز است. علاوه بر این ، اداره مراکز فرهنگی و دانشجویی در استان و در محدوده ستاد ، نیازهای دانشجویان را پیگیری می کند. از سوی دیگر ، سیستم مدیریت مراکز فعال است و دائماً برای ثبت اطلاعات و دریافت کلیه ویژگی ها و سوابق مراکز تحت نظارت است.

“باشگاه پرورش استعدادهای ادبی جوان” ؛ چشم انداز خوش بینانه

آنا: مراکز فرهنگی اجتماعی دانشجویی از چه امکاناتی برای ایجاد روابط کاری با سایر نهادهای فرهنگی و دانشجویی برخوردارند؟

واحد: یکی از دیدگاه های امیدوار کننده در مورد مراکز فرهنگی اجتماعی ، تکمیل شبکه کاری مراکز ، توانمندسازی اعضای آن و در نهایت معرفی آنها به حوزه های فرهنگی و اجتماعی مربوطه ، در مراسم اختتامیه باشگاه توسعه “ایجاد استعدادهای ادبی جوان” است. به جشنواره رشد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی را اعلام کرد.

باشگاه پرورش استعدادهای درخشان دانش آموزان استعدادهای دانش آموزان را به رسمیت می شناسد و با توانمندسازی و آموزش مناسب آنها را به جامعه هدف متصل می کند.

آنا: برگزاری جشنواره های مختلف مانند جشنواره ملی رشد چقدر در رشد ، توسعه و فعالیت مراکز فرهنگی دانشجویی مثر است؟

واحد: اهداف جشنواره رود تمرکز بر فعالیت های دانشجویی در حوزه مراکز ، شناسایی آنها ، شناسایی و ارتقای توانایی های دانشجویی ، ایجاد انگیزه در بینندگان دانشگاه و گسترش فعالیت های گروهی است.

برای اولین بار در سالهای اخیر ، ساختارهای فرهنگی و هنری مراکز و نتایج تلاشها و خدمات معلمان و اعضا در مراکز جشنوارههای “رشد” و “خلم” در فضایی رقابتی مورد بررسی قرار گرفت ؛ زیرا معرفی و ارتقاء این مراکز پویایی و پویایی جدیدی در فعالیت های آنها ایجاد می کند و دانشجویان جدید را تشویق به ورود به دانشگاه می کند.

جشنواره ملی رشد مراکز فرهنگی اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی با ثبت 3252 نفر و ارسال 1200 اثر. پس از داوران ، 400 اثر برتر در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری از جمله عکاسی ، نقاشی ، خط و فیلمنامه نویسی ، پادکست و ایده های برتر شناخته شد و شرکت کنندگان از سراسر کشور مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

سه استان در جشنواره ملی رشد و در رده روسای استانی که توجه ویژه ای به امور مراکز دارند ، مقام اول و دو استان مقام های قابل تقدیر را کسب کردند. آنها به مقام والا و دو افتخار دست یافتند و نمایندگان را شناختند.

در رده کارشناسان فرهنگی مسئول مراکز جشنواره ملی رشد ، از سه کارشناس برتر کشور و دو کارشناس فرهنگی واجد شرایط جهت پیگیری امور مراکز در واحدهای دانشگاهی تقدیر شد.

در رده مراکز فرهنگی اجتماعی ، سه مرکز در صدر فهرست قرار گرفتند و دو مرکز شایسته تقدیر هستند. رتبه سه در دسته ایده های ویژه

انتهای پیام / 4062 /