نیروی انسانی با انگیزه کشور را به پیشرفت می رساند

معاون وزیر کار در مراسم تجلیل از کارگران، واحدهای اقتصادی و مراکز بهداشتی درمانی استان تهران گفت: اگر اقتدار مردم رشد کند، الهام بخشد و آنها را شاد کند، تاثیر انکارناپذیری در توسعه خواهد داشت. تحول و پیشرفت کشور».

به گزارش آوای البرز، محمد چکشیان در سی و سومین جشنواره شکرگزاری نخبگان جامعه کار و تولید در مجتمع تلاش، با اشاره به کارگران به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار در تولید و توسعه کشور گفت: وقتی از پیشرفت و توسعه صحبت می کنیم، بیشترین تاثیر را بر تولید و توسعه کشور داریم. عامل مؤثر، نیروی انسانی است که به آن معنا و جهت می دهد».

وی گفت: امروز گرد هم آمده ایم تا از کارگران نمونه تجلیل کنیم چرا که کارگران نیروی انسانی جامعه مولد، صنعت و جزء حیاتی بهره وری اقتصاد کشور هستند و اگر نیروی انسانی دلنشین و انگیزه بخش باشد، تاثیر آن بر رشد، تکامل و پیشرفت غیرقابل انکار است.

معاون وزیر کار گفت: با چنین نیروی انسانی، پیشرفت های سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور بیش از پیش تقویت می شود.

وی گفت: زمانی که فرهنگ تعاون، مهارت آموزی، مشارکت اجتماعی و کارآفرینی در جامعه نهادینه شود، نهضت ملی ترویج فرهنگ کار راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 19 میلیون نفر در قشر کارگری داریم که سلامت روحی، جسمی، روحی و جسمی آنها باید در دستور کار باشد. یکی از جنبه های ایجاد انگیزه و ایجاد انگیزه در نیروی کار الگوسازی است و در این جشنواره از کارگرانی که به نوآوری ها و اقدامات منحصر به فردی در بخش های کارگری و تولیدی دست یافته اند تجلیل می کنیم و آنها را به عنوان الگو برای جامعه تولید کار معرفی می کنیم. ..

مشاور وزیر و مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان تهران در این مراسم گفت: جشنواره قدردانی از کارگران سال هاست برگزار می شود اما شاید مهم ترین رویکرد جشنواره امسال انتخاب باشد.
وی افزود: در جشنواره امسال 1059 نفر در واحدهای کارگاهی و 60 واحد مالی در سامانه ثبت نام کردند و گرد هم آمدند تا کارگروهی از سازمان ها و ادارات مختلف از جمله سازمان تامین اجتماعی و اداره صمت تشکیل دهند. مرکز بهداشت و یک واحد.» نمونه های مالی انتخاب شدند.

دانیالی ادامه داد: استان تهران همیشه در این مسیر بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در بیانیه ای گفت: آرزوی ما بستن چاه های نفت و روی آوردن به صادرات غیرنفتی است. جامعه کارگری و تولیدی را تغییر دهید.

به گزارش آوای البرز، سی و سومین جشن شکرگزاری با حضور استاندار تهران، معاون وزیر کار و امور اجتماعی و حمید ترزا مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در محل عالی برگزار شد. شورای کار و کارگران محترم، واحدهای مالی و مراکز بهداشتی درمانی استان تهران.

انتهای پیام/