نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قانون شفافیت مسنثنی شدند؟

روز گذشته سخنگوی کمیسیون شورای پارلمانی اعلام کرد که دو ماده از طرح شفافیت ترینامول این کمیسیون را اصلاح می کند. با استناد به ماده 1-5 (کمیسیون 1 طرح مذکور) جلسه ای با حضور مسئولین دستگاه های اجرایی و کارشناسان مرکز تحقیقات تشکیل و هر دو ماده با اصلاحاتی به تصویب رسید.
در همین حال محمد تقی نقدعلی یکی دیگر از نمایندگان مجلس گفت که این طرح همچنان در حال بررسی و پیشنهاد نمایندگان مجلس است و به تصویب نرسیده است.

ناگدالی

بیشتر بخوانید:

روحولا می گوید که تواضع اصلاحات در مورد این دو بند مرجع شوراها و کمیسیون امور داخلی که به برنامه شفافیت ترینامول مربوط می شود، اعمال شده است. بر اساس مصوبه کمیسیون ماده (1) بند 1-4 مقرر شد با استثناء شورای تامین کشور و شوراهای تامین استان و شهرستان یک تبصره در این تبصره الحاق شود. ضمناً تبصره ذیل بندهای 1 تا 5 این ماده به منظور استثناء موارد ناشی از نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از شمول مقررات این قانون اصلاح گردید.

نقدعلی بر خلاف این دیدگاه معتقد است که تنها استثناء نگرانی های امنیتی این سازمان ها همه اطلاعات آنها نیست. گفت و گو با محمدعلی نقدلی، نماینده خمینی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی را بخوانید.

آشفاف‌سازی طرح سه‌لایه طبق پیشنهاد مجلس دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شده است، آیا برخی نهادها و سازمان‌ها از این طرح خارج شده‌اند یا حذف شده‌اند؟ جزئیات این پروژه را توضیح دهید.
تاکنون هیچ اصلاحی صورت نگرفته و این طرح در مجلس در حال بررسی است. بر اساس پیشنهادات نمایندگان دائما در حال تغییر است. اگرچه عناوین مشترک همه نهادها و سازمان‌ها را در بر می‌گیرد، اما توصیه‌های کلیدی نمایندگان نمونه‌های خاصی از این نهادها را ارائه می‌کند. یعنی پیشنهادهایی که ارائه می شود اغلب به نفع موسسه یا تایید نهادهای خاص است اما اگر سازمانی از این شفافیت مستثنی باشد نه.

در برخی موارد، استثناء تفسیر مبهم در مورد اطلاعات نظامی بود. نمایندگان همچنین پیشنهاد کردند که برخی از نهادهای نظامی مخفی بماند. با توجه به توصیه های متعدد، کمیسیون برای اخذ این نظر و نظرات نمایندگان ارجاع شد تا محدوده محرمانگی در همان چارچوب مسائل امنیتی و مازاد بر آن چارچوب های امنیتی تحت عنوان شفافیت قرار گیرد. .

یعنی آیا نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از شمول این قانون مستثنی نیستند؟
این سازمان ها عموماً از این قاعده مستثنی نیستند و در محدوده خاصی قرار دارند. گاهاً نمایندگان پیشنهاد داده اند که محدوده معافیت های این سازمان ها به مسائل امنیتی محدود شود و در موارد امنیتی و غیرمحرمانه استثنایی وجود نداشته باشد. پس از پیشنهادات نمایندگان، نظرات گاهی توسط کمیسیون جمع بندی و سپس به مجلس نمایندگان ارجاع می شد.

با این تفاسیر هیچ طرحی در مجلس برای اصلاحات و رفع شفافیت قوای سه گانه تصویب نشده است، درست است؟
بله، هنوز هیچ طرح یا آپدیت تایید نشده، اتفاق جدیدی نیفتاده است.

تکلیف این طرح شفافیت چه زمانی مشخص می شود و آیا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد؟
سریع! این طرح شفافیت در دست بررسی و در دستور کار قرار دارد. در این صورت به کمیسیون مراجعه می‌کند و ظرف یکی دو روز وارد عرصه عمومی می‌شود و فعالیت‌های عادی خود را طی می‌کند و در نهایت طرح را تصمیم‌گیری می‌کند.

آیا اصلاحیه یا پیشنهادی غیر از استثنائات برخی سازمان ها وجود دارد؟
خیر، پیشنهاد دیگری وجود ندارد، کارگروه در نهایت تصمیم گرفته است تا یک ماه آینده اصلاحات و پیشنهادات مربوط به نمایندگان را جمع آوری و پیش نویس نهایی آنها را مجدداً به کمیسیون ارائه کند.

21217