نگرانی از افزایش مبتلایان به کرونا در قزوین

به گزارش خبرگزاری آوای البرز از کاسوین؛ منوچر حبیبی ، معاون رئیس ستاد کرونا گفت که ستاد کرونا احیا شده است. اما هنوز نگران این هستیم که کوچکترین سهل انگاری باعث افزایش تعداد بیماران شود.

معاون استاندار ادامه داد: ما نگران پذیرش مسافران در هتل ها و اقامتگاه های استان هستیم.

حبیبی اظهار داشت: رستوران ها و نانوایی ها باید از نزدیک تحت نظارت قرار گیرند ، اگرچه تاکنون همکاری های خوبی در این زمینه انجام شده و باید مورد نظارت جدی قرار گیرد.

وی افزود: طبق دستور استاندار ، آمار بیماری ها باید در نقاط و مناطق استخراج و در اختیار فرمانداران قرار گیرد تا با توجه به وضعیت هر منطقه تصمیم گیری شود و به این دلیل استانداران مسئول هر منطقه و منطقه تحت کنترل است.

معاون ستاد پیشگیری و کنترل کوزوین کرونا اظهار داشت: ایمن سازی به خوبی انجام شده است و امیدواریم بتوانیم با ورود واکسن های بیشتر به استان خزر ، شهروندان بیشتری را واکسینه کنیم.

46