نویسنده اردنی: فلسطین آخرین نبرد آمریکا به عنوان یک ابرقدرت است

به گزارش آوای البرز در فرازهای مهم مقاله حازم عیاد در الخلیج الجدید آمده است:

نبرد آمریکا در فلسطین با آتش بس پایان نخواهد یافت. آمریکا اکنون در یک درگیری خونین سیاسی، نظامی، رسانه ای و فرهنگی با مردم منطقه است.

دخالت آمریکا در جنایت نسل کشی فلسطینیان دیگر محل مناقشه در بین جهان عرب و اسلام نیست، بلکه این موضوعی فراگیر در اروپا و کل جهان است.

اعتقاد به تهدید آمریکا برای مردم منطقه و امنیت آنها مشابه اعتقاداتی است که پس از جنگ جهانی دوم در مورد لزوم از بین بردن نفوذ فرانسه و انگلیس در جهان عرب پدید آمد.

جنگ غزه نقطهٔ عطف مهمی در روند آمریکا زدائی در منطقه و جهان است. وضعیتِ فعلی آمریکا در غرب آسیا درست مثلِ وضعیت انگلیس و فرانسه در نیمهٔ اول قرن بیستم در غرب آسیا هست.

فرانسه و بریتانیا پیش از پایان دادن به هیمنه و تسلط شان بر مستعمرات سابق، ناچار شدند دست به جنایت های وحشتناکی علیه مردم در شمال آفریقا و دیگر مستعمرات خود بزنند! آمریکا هم در آخرین روزهای تسلطش بر غرب آسیا ناچار شده است در غزه متوسل به کشتار گستردهٔ مردم بشود همچنانکه در عراق ، افغانستان و لیبی هم همین جنایات را مرتکب شد.

پس از جنگ در غزه رژیم‌های عربی وابسته به غرب زیر فشارهای سنگینی قرار خواهند گرفت.

جنگ غزه سبب تشدید درگیری ها علیه اهداف و منافع آمریکایی در جهان اسلام خواهد شد.

311311

گروه تحریریه علوم بین المللی

نویسنده اخبار بین‌المللی با تمرکز بر رویدادهای پیچیده جهانی. با استفاده از تحلیل‌های کیفی و دقیق، شما را در جریان تغییرات جهانی قرار می‌دهم. با روشی آمیخته از روش‌های روزمره و نظری، به شما مطالب جذابی درباره اتفاقات جهانی ارائه می‌دهم.