«نوروزنامه» خیام کتابی برای شناخت یکی از آیین‌های کهن ایرانی

معرفی کتاب;

خیام کتابی است درباره شناخت یکی از آینه های باستانی ایران

یکی از آثار ادعایی خیام، کتابی است که گمان می رود متعلق به مرحوم مضتبی مینوی خیام، محقق برجسته زبان و ادبیات فارسی و ویراستار این اثر باشد.

به گزارش خبرگزاری آوای البرز؛ حکیم عمر خیام نیشابوری (زندگی در اواسط قرن پنجم و نیمه اول قرن ششم هجری قمری) یکی از مشهورترین شاعران زبان فارسی بود. شهرت جهانی این شاعر را به رباعیات متعدد منسوب به او نسبت می دهند که نخستین بار توسط ادوارد فیتزجرالد انگلیسی در سال 1859 به صورت مستقل ترجمه شد و در دسترس همه ملل قرار گرفت. شعر خیام را بشناسید، سخنان او را به زبان کشور و مردمش ترجمه کنید. البته هیچ ترجمه ای نمی تواند ذائقه و لطف خود را بیان کند، چنانکه سخنان خیام در شکر فارسی اقتباس شده است. این یکی از قطارهای کواترو خیام است:

«این یکی دو سه روز عمر رفت /// مثل آب به نهر، باد به دشت.

دو روزه هیچ وقت غمگین نبودم /// روزی که نیامد و روزی که گذشت”;

«این جامی است که دانا به آن دست می زند /// صد بوسه عشق به پیشانی او می زند

همه این سفالگر هستند که چنین فنجان ظریفی را می سازند و باز می کنند زمین ;

«از این خبر که اگر دنبال شهوت و هوا بروی /// کور می شوی

“ببین از کجا آمده ای و /// می دانی چه می کنی و کجا می روی”;

“همه طرفداران موافق بودند. /// در پایان زمان، آنها یک به یک تنزل دادند

داشتیم شراب میخوردیم مجلس «عمر /// چندی پیش مست شدند».

«نائوروسنام» کتابی به زبان فارسی اثر عمر خیام است. این کتاب در مورد منشأ جشن است عصبی آداب آن نیز نوشته شده است.

با توجه به اشارات قیام به مبدأ تقویم جلالی و جهش های پیشین، کتاب باید در حدود سال 495 هجری قمری (480 شمسی) نوشته شده باشد.

اگرچه گزارش هایی از جشن های ناروس و مهرگان وجود دارد، اما تاریخ این دو روز در متون ادبی و تاریخی عربی تکرار شده است. ادبیات قبل از خیام در التفیم و زینا الاکبر فارسی ذکر شده بود، اما این تنها کتاب فارسی بود که آزادانه در مورد نورس صحبت می کرد. در واقع به زبان عربی کتاب فضایل نائوروس توسط صاحب بن عباد حدود دویست سال قبل از خیام نوشته شده است.

«نور نام» به سبک قرن پنجم هجری قمری نوشته شده و بر اساس بلعمی و بیهقی به معنای کوتاه نویسی، عدم مترادف، عدم تعادل، واژه های تازی و ابیات کوتاه و زیبا نوشته شده است. کسانی که از سبک قدیمی پیروی می کنند و عموماً خارج از خط مشی به سبک قدیمی قابوس نامه نزدیک می شوند.[۶] اما در متن زبان نورس برخی از ویژگی‌های نثر جدید مانند استفاده از «دار» به جای «اندر» و حذف افعال متقارن را می‌توان مشاهده کرد.

انتهای پیام//