نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید ؟

صرف نظر از اینکه آیا سازمان برنامه ریزی مدیریت در پاسخ به تردیدها در مورد قابلیت اطمینان پروژه توضیحات کاملی ارائه داده است

– به نظر همان بازرس ، علی رغم وجود کسری 350 میلیارد تومانی ، بودجه 2450 هزار جلدی از چند هزار تا هزار است.

بجز بقیه سطور در بودجه و تفسیر برخی از آنها ، آنها وجود ندارند ، مگر اینکه هیچ شناختی از جهان وجود نداشته باشد.

سرانجام ، به استثنای قیمت های صادرات و حجم صادرات نفت ، بودجه امسال چهل دلار و یک میلیون بشکه در روز است و پیش بینی همچنان ثابت است.

اگرچه برخی نگرانی ها در مورد پایگاه داده وجود دارد. دولت جدید و رفقا از مشکلات احتمالی آگاه هستند ، اما وقتی مشکل دارید کاملاً مشخص است. اول از همه ، البته

اگر بتوانیم.

از غم و اندوه ، ممنون می شوم اگر چنین می گویید! # حمیدحاجی_

از درد لغزش زمین صحبت کنید ، از زخم سنگ های جاده صحبت کنید

شما فردی دلسوز ، پذیرنده ، سخت کوش هستید. با ما به زبان ساده صحبت نکنید

از اوضاع پدربزرگ و مادربزرگ صحبت کنید ، از اوضاع خانواده ها بگویید

“کسانی که به سکوت احترام می گذارند” از حرمت وصیت صحبت می کند

“نوه ها !!” نقش خوبی که انتظار داریم در مورد نقش صحبت کنیم

“بیست چیز !!”

از نمودار نجومی مدیران بنویسید و در مورد منبع بزرگان صحبت کنید

از جوهرت پایین بیای

در مورد عابران پیاده صحبت کنید

ابتدا بنشینید و درد را لمس کنید ، سپس به زبان داده صحبت کنید

223223