نمای سبک و کاهش تلفات انسانی در زلزله

آخرین زمین لرزه بزرگ تهران و حومه 3 سال پیش یعنی 3 سال پیش رخ داد و با توجه به دوره بازگشت 3 ساله تخمین زده شده (بر اساس زلزله های تاریخی منطقه) این مدت زمان بسیار کوتاه و احتمالی به نظر می رسد. . زلزله شدید در تهران آیا به ما نزدیکتر از Big است زیرا تقریباً 2000 مهلت محاسباتی آن است؟ دقت کنید چقدر عرض کردم!

لازم به ذکر است که بدترین زمان برای غافلگیری در هر بحران انسانی یا طبیعی، زمان غفلت و فراموشی است، اگر اشتباه متوجه نشده باشم اکنون در این دوران زلزله در کشور به سر می بریم. ! مناظر و خاطرات زلزله کردستان، بم، رودبار منزل و حتی پس لرزه های کوچک دو زلزله اخیر تهران را فراموش کرده ایم، در عصر انکار زندگی می کنیم! فراموشی نعمت بزرگی است که خداوند آن را در نظام بشری تعریف کرده است اما در مواردی این فراموشی را جایز ندانسته است!

بلایای طبیعی و انسان ساز به طور طبیعی بر روی زمین رخ می دهد و هر از گاهی با توجه به ساختار زمین یا اعمال و فعالیت های انسان رخ می دهد و در حال حاضر هیچ راهی برای جلوگیری از وقوع آنها وجود ندارد. تنها راه این است که خطرات و مکانیسم های بروز آنها را بشناسیم و سیستم هایی برای مقابله با آنها به عنوان پدیده های بحران طراحی کنیم!

در همین راستا هر زمان که صحبت از شرایط ناسالم در کشور به ویژه تهران می شود، برنامه های مقابله با زلزله بلافاصله مسئولان شهری در اخبار چند روز بعد از بهره برداری از پروژه یا بهره برداری از آن پروژه مرتبط با زلزله صحبت می کنند. . شهر! مطمئنا، من در طول سی سال گذشته از این چیزها زیاد شنیده ام، اما هنوز چیزی شبیه به خروجی آنها ندیده ام! بله، حداقل موضوع هزینه بازسازی و زیرساخت شهری است یا کمتر!

حال در این راستا می توان برنامه ها و اقداماتی با هدف کاهش اثرات و از همه مهمتر به حداقل رساندن تلفات انسانی به صحنه آورد تا هزینه های مربوط به آن سلسله فعالیت ها به حداقل برسد و بر عهده شهر باشد. مردم! یکی از مهم ترین مراحل در این مقوله استفاده از نماهای سبک به جای نماهای سنگین برای نماهای سنگی، شیشه ای و اخیراً قابل اشتعال است. زلزله در شهری که می دانیم یکی از عوامل اصلی تلفات انسانی پس از زلزله است و به دلیل گازگرفتگی شهری باز هم اجازه چنین نماهایی را می دهیم! برای نمونه های موجود، در یک برنامه 5 ساله، در صورت نیاز برای تعمیر و بازسازی، می توان جلوی آن را با چهره های سبک تر جایگزین کرد! پس اگر واقعاً بخواهیم اثرات نامطلوب تلفات اقتصادی و جانی در زلزله را به حداقل برسانیم! بودن!

در حال حاضر، اولین قدم بررسی ظاهر ساختمان های جدید است:

3- سبک

3- حفاظت در برابر آتش

3- لیوان را بردارید

برای ساختمان های موجود، جلو باید اصلاح شود تا هزینه ها در کنار تعمیرات کاهش یابد، همراه با هر گونه کار در تعمیر و ساخت! در این راستا شهرداری باید مشوق هایی را برای این گونه فعالیت ها از جمله کاهش عوارض تدوین کند.

ممنون بابت تصاویر اینجا

نمای جزئی و کاهش تلفات انسانی در زلزله

نمای جزئی و کاهش تلفات انسانی در زلزله

نمای جزئی و کاهش تلفات انسانی در زلزله

نمای جزئی و کاهش تلفات انسانی در زلزله

نمای جزئی و کاهش تلفات انسانی در زلزله

نمای جزئی و کاهش تلفات انسانی در زلزله

مسائل و بندهای دیگر را اگر خدا بخواهد اگر عمری داشتم قدم به قدم ذکر می کردم تا بهانه ای برای عدم توجه به بزرگترین تهدید ایران نباشد!

* استاد نمونه مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران، بنیانگذار پدافند و مدیریت بحران ایران و موسس انجمن بزرگان شهری کشور.