ندیدن تیم پلیس به معنی عدم ثبت تخلفات رانندگی نیست – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین ، سرهنگ مهدی نامجو رئیس پلیس راهور تهران بزرگ صبح امروز در مراسم شهر حضور داشت. بی خطر در بیانیه کانال پنجیما آمده است: “یکی از مهمترین اقدامات پلیس راهور تهران بزرگ ، رسیدگی به موضوع مدیریت سرعت است. آغاز شده.

وی گفت: “مدیریت سرعت به طور کلی.” فعالیتها گفته شد با سرعت رانندگان غیر مجاز می توان با رانندگی قانونی و تهاجمی برخورد کرد سلام در نظر گرفته می شود که راننده تحت تأثیر سرعت و احساسات در نقض قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی کاملاً سهل انگاری می کند و مجبور است با توجه به حقوق رانندگان دیگر در ترافیک ، آنها سعی کنند از سوراخ های کوچک خارج شوند. عبور از منافذ و فاصله ایجاد شده بین خودروها در ترافیک ، کاهش فاصله با ماشین جلویی ، استفاده مکرر از بوق و استفاده از آن لامپ آنها سعی می کنند راه خود را باز کنند و به طور مداوم تغییر جهت می دهند ، بنابراین زندگی خود و سایر رانندگان را به خطر می اندازند.

سرهنگ نامجو گفت: تیم های نامرئی گشت پلیس راهور تهران بزرگ رشته و در سطح قطعات مشاهده رانندگانی که تخلفات رانندگی را نقض می کنند در حدود وظایف خود با تخلف برخورد می کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: “نظم و انضباط و کاهش تصادفات بهترین عملکرد تیم نامرئی را نشان می دهد. ما وضعیت خوبی را می بینیم. هنگامی که در مورد پلیس صحبت می کنیم ، همه ذهن ها در یک ماشین پلیس سازمان یافته و چراغ روشن است.” گردون در ادامه گفته می شود که رنگ ماشین پلیس کاملاً متفاوت با سایر اتومبیل های پلیس است ، هیچ نشانه ای وجود ندارد و مانند سایر اتومبیل ها حرکت می کند و فقط یک برچسب آن را از سایر اتومبیل ها متمایز می کند.

وی گفت: “متأسفانه برخی رانندگان حرفه ای اوه وقتی مجرمان یاد می گیرند دوربین های کنترل سرعت را تعویض کنند یا تیم پلیس را در پیاده رو ببینند ، سرعت خود را کم می کنند و از لحظه عبور به رفتارهای خطرناک خود باز می گردند ، به عبارت دیگر مشروط می شوند. اند یکی از اقدامات تیم نامرئی پلیس برخورد با مجرمان است اوه این وظایف خود را با انجام فعالیت های علمی روانشناختی و جلوگیری از ورود رانندگان جنایی به وضعیت انجام می دهد.

نامجو ادامه داد: بعضی اوقات رانندگان به دلیل اینکه تیم پلیس را نمی بینند مرتکب تخلف می شوند اما رانندگان متخلف ایمن هستند. اگر چنین است اگر آنها تیم پلیس را نمی بینند ، به این معنی نیست که تخلفات آنها ثبت نشده و همکاران آنها هستند ما برابریم قوانین و مقررات با نقض آنها برخورد می کنند.