میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از دومین روز آزمون استخدامی آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار گروه استان های خبرگزاری آنا، حضور هزاران داوطلب زن و مرد با رعایت دستورالعمل های بهداشتی دیروز و امروز (16 و 19 اردیبهشت) به مشاغل نهمین آزمون استخدامی متمرکز آموزش و پرورش (ابتدایی و دبیری آموزش و پرورش) در دستگاه های اجرایی کشور در سال 1401، کورو این واحدها نیز مورد بازدید مسئولانی از جمله فرماندار، امام جمعه، روسای دانشگاه ها و روسای ادارات آموزش و پرورش قرار گرفت. دانشگاه آزاد اسلامی.

مقامات آموزش و پرورش می گویند که اکثریت پذیرفته شدگان در مناطق عقب مانده به عنوان معلمان ابتدایی منصوب شده اند.

مهمترین قسمت آزمون استخدامی آموزشی منابع آن است که معمولاً همراه با انتشار دفترچه ثبت نام آزمون منتشر می شود. این منابع به طور کلی به دو دسته کلی و اختصاصی تقسیم می شوند. هر حوزه اشتغال به طور جداگانه در نظر گرفته خواهد شد.

نکته اصلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش یکسان بودن عنوان شغلی رشته تحصیلی متقاضی می باشد، یعنی رشته تحصیلی متقاضی باید متناسب با عنوان شغلی وی باشد.

بیش از 593 هزار نفر برای نهمین آزمون ابزار اجرایی مراجعه کردند که از این تعداد 500 هزار و 47 نفر برای حضور در آزمون شغلی تحصیلی شامل 363 هزار و 807 زن و 136 هزار و 240 مرد هستند.

به گزارش آنا، آزمون استخدامی آموزش و پرورش در 223 شهرستان و 346 حوزه امتحانی در سراسر کشور برگزار شد که اکثر این آزمون ها به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدامی آموزشی با حضور 902 داوطلب در دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدامی آموزشی واحد اولیا دانشگاه آزاد اسلامی

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدامی آموزشی واحد اولیا دانشگاه آزاد اسلامی

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدامی آموزشی واحد اولیا دانشگاه آزاد اسلامی

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدامی آموزشی واحد اولیا دانشگاه آزاد اسلامی

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدامی آموزشی با حضور 2000 داوطلب در دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدامی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدامی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدامی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد درود

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدامی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد درود

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدامی آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنون با حضور 2000 داوطلب

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدامی آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی لنون

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدامی آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی لنون

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدامی آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی لنون

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدامی آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی لنون

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدامی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی میانه با حضور 1107 داوطلب

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدامی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی میانه

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدامی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی میانه

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدامی آموزشی با حضور 1450 داوطلب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کسور

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدامی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کسور

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدامی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کسور

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدامی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کسور

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدامی آموزش و پرورش دانشگاه آزاد یادگار امام با حضور 1964 داوطلب

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدامی آموزش و پرورش دانشگاه آزاد یادگار امام

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدامی آموزش و پرورش دانشگاه آزاد یادگار امام

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدامی آموزش و پرورش دانشگاه آزاد یادگار امام

آزمون استخدامی دانشگاه آزاد نجف آباد با حضور 4282 داوطلب

آزمون استخدامی آموزشی دانشگاه آزاد نجف آباد

آزمون استخدامی آموزشی دانشگاه آزاد نجف آباد

آزمون استخدامی آموزشی دانشگاه آزاد نجف آباد

آزمون استخدامی آموزشی دانشگاه آزاد نجف آباد

آزمون استخدامی آموزشی دانشگاه آزاد نجف آباد

آزمون استخدامی آموزشی دانشگاه آزاد سرند با حضور 1238 داوطلب

آزمون استخدامی آموزشی دانشگاه آزاد سرند

آزمون استخدامی آموزشی دانشگاه آزاد سرند

آزمون استخدامی آموزشی دانشگاه آزاد خوی با حضور 1650 داوطلب

آزمون استخدامی آموزشی دانشگاه آزاد خوی

آزمون استخدامی آموزشی دانشگاه آزاد خوی

آزمون استخدامی آموزش و پرورش دانشگاه آزاد گنبد کاواس با بیش از 1000 داوطلب

آزمون استخدامی آموزشی دانشگاه آزاد گناباد کواس

انتهای پیام/4062/