مهارت آموزی در سیستم آموزشی باید جایگزین دانش محوری شود

به گزارش خبرگزاری آوای البرز از کاسوین؛ کوزوین ، منطقه دوم که عصر چهارشنبه از مرکز فرهنگی و آموزشی Los Folla Siakoli Kosar بازدید کرد ، از اهمیت آموزش مهارت در مدارس مربوط به آموزش و پرورش ابراز نگرانی کرد.

وی افزود: مهارت افزایی در آموزش و پرورش نادیده گرفته شده است ، در حالی که آموزش شغلی باید در متن سیستم آموزشی ما صورت گیرد و قابل توجه باشد.

نمایندگان کاسوین ، البرز و ابیاک در مجلس شورای اسلامی یادآور شدند: متأسفانه در سیستم آموزشی کشور موضوع آموزش شغلی نادیده گرفته شده است و با پایان دبیرستان یا دانشگاه ، فرزندان ما دانش و مهارت های خارجی خود را افزایش داده اند. آنها دارند و هیچ نمی دانند.

17

سیاکولی همچنین اهمیت مراکز فرهنگی آموزشی را در مهارت آموزی یادآور شد: اصل تأسیس مراکز فرهنگی کار ارزشمندی است اما باید منتظر بمانید تا آنها به شما مراجعه کنند و تعداد این افراد کم است.

دانش به تنهایی شغل ایجاد نمی کند / آموزش مهارت باید در مدارس جدی گرفته شود

رئیس مجلس نمایندگان استان کاسوین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز باید اذعان داشت که دانش و سواد به تنهایی نمی تواند برای مردم شغل ایجاد کند اما ما و دیگران می توانیم به دلیل استعداد شغل ایجاد کنیم.

“دانش با استعداد می تواند شغل ایجاد کند ، در شرایطی که پویایی و کمبود دولت یک ضرورت است.

سیاکولی گفت: “مراکز فرهنگی و آموزشی برای تقویت مهارت باید تقویت شوند تا هر دانش آموز بتواند با مهارت آشنا شود و از این طریق درآمد خود را ایجاد کند.

مهارت ها باید مبتنی بر دانش باشد

نمایندگان کاسوین ، البرز و ابیاک در مجلس شورای اسلامی اظهار داشتند: در آموزش و پرورش مهارت های دانش بنیان باید با مهارت های مرکزی جایگزین شود و ما آماده دستیابی به این مهم در قوه مقننه هستیم.

16

وی گفت: مراكز با كمترین سطح فعالیت در حال حاضر تقویت كنید ، تجهیزات آموزشی ، ورزشی و علمی را در مراكز تهیه كنید و اوقات فراغت دانش آموزان را در اولویت قرار دهید.

سیاکولی با تمجید از نقش مربیان آموزش در مهارت آموزی ، این مرکز را به ادامه کار فراخواند: ما باید وضعیت فعالیت های آموزشی را جدی بگیریم و به مشاغل و مهارت های دانش آموزان کمک کنیم.

“بزرگترین ضعف سیستم آموزشی ، اتکا به دانش و غفلت از مهارت آموزی است که باید رفع شود.”

ززز

رسولی ، معاون آموزش ، ناحیه دوم و مافی ، مدیر مرکز فرهنگی و آموزشی کوار ، نیز در این جلسه شرکت داشتند.