منابع آبی لرستان بسیار نگران کننده و وخیم است

به گزارش لرستان آنلاین ، در دیدار داریوش حسن نژاد ، معاون حفاظت و بهره برداری وزیر ، مدیر حفاظت آب منطقه ای ، مدیر منابع آب شهرستان سلسله ، رئیس دادگستری ، دادستان انقلاب و پلیس سلول همراه وی با بیان اینکه آب استان در وضعیت بسیار بدی قرار دارد ، گفت:

رودخانه های متعدد استان در حال خشک شدن هستند و برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمینی از ظرفیت تغذیه منابع آب زیرزمینی فراتر رفته و در راستای پیش بینی ها و ادامه بحران خشکسالی خسارات جبران ناپذیری به آب استان وارد می کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان افزود: برای غلبه بر وضعیت موجود ، برنامه های زمان بندی شده را برای انطباق با کم آبی ، کنترل جریان و آب های سطحی ، کنترل ، جلوگیری از چاه های غیر مجاز و حفر چاه های علمی و مدرن پیگیری و اجرا کنید. بهینه سازی مصرف آب ، شامل آبیاری کشاورزی ، سیستم های آبیاری مدرن ، توسعه سیاست های کشاورزی و سازگاری با آب و هوای منطقه ، بهبود کم آبی ، شیوه های کشت ، ممنوعیت محصولات آبیاری و بخشی دیگر از کاهش فشار آب در لرستان.

در پایان این جلسه ، به رسم یادبود مدیر آب منطقه ای لرستان ، سید احمد موسوی ، رئیس دادگستری ، یونس آزادپور ، دادستان کل انقلاب و اصغر عیسی فرمانده پلیس سلسه ، تقدیر نامه اهدا شد. در برخورد قاطع با تخلفات منابع آب زیرزمینی. وی از مصوبات شورای عالی آب و تأسیسات مرمت و طرح متوازن سازی برای جلوگیری از چاه های غیرمجاز قدردانی کرد.

48