مقالات بخش کشاورزی باید منجر به تغییر در این بخش شوند

آوای البرز/ آذربایجان شرقی معاون وزیر جهادکشاورزی در بخش کشاورزی با تاکید بر اینکه مقالات حوزه کشاورزی باید زمینه ساز تحول در این بخش باشد، گفت: باید از اصل محوری خارج شده و نظام پژوهشی کشور را بازسازی کنیم. کشاورزی. ”

در جلسه پیشرفت رونق تولید و کشاورزی قراردادی در مزارع طی سال زراعی 1401-1401 آذربایجان شرقی، روز پنجشنبه 13 آبان ماه با حضور رئیس مرکز مکانیزاسیون و توسعه کشاورزی، رئیس پروژه گندم کشور، مدیرکل وزارت جهاد کشاورزی و مدیرکل فرآورده ها و غلات. او گفت: «ما باید بیشتر و بیشتر در بخش تولید زمین خشک کار کنیم. هر سرزمینی در کشور دارای ویژگی هایی است که به طور کلی با مناطق مختلف و شرایط مختلف قابل تعیین نیست.»

به گزارش آوای البرز، وی با تاکید بر لزوم استخدام محقق در این حوزه خاطرنشان کرد: هر نوع زمین مستلزم یک سری تصمیمات است که هر کدام نسخه متفاوتی را تنظیم می کند.

وی ادامه داد: نتایج تحقیقات در این زمینه باید به صورت پایلوت در نقاط مختلف استان اجرا شود و وزارتخانه نیز از این کار حمایت می کند.

او گفت: «فکر نمی‌کنم در فصول خاص بارانی با خاک‌های پتاس به کودهای پتاس نیازی باشد». گیاه پتاس است. برای تعیین راه های استفاده از این نوع کود در مناطق دارای پتاس باید طرح های آزمایشی اجرا شود.

معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه باید به مصرف کودهای پتاس در مزارع توجه ویژه شود، اضافه کرد: این مشکل در 10 سال گذشته به دلیل تغییرات اقلیمی، خشکسالی، آب، فشارهای سرد و عملاً خاک افزایش یافته است. «سرزمین ما عناصر غنی مادی و حیاتی خود را از دست داده است، هیچ چیز.

وی ادامه داد: کود پتاس در باغبانی یکی از مولفه های مقاومت گیاه در شرایط مختلف محیطی است که منجر به افزایش ماندگاری محصول می شود.

انتهای پیام/