معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۵ تهران مطرح کرد؛ ایجاد خیابان ورزش در جنت آباد شمالی

به گفته شهاف ، سعید جوداکی ، معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 5 تهران ، در مصاحبه ای گفت: “ما در منطقه 5 تعدادی پروژه مهم از جمله ساخت مسیر دوچرخه سواری و پیاده رو در زمینه سیاست شهرداری تهران. طبق برنامه ریزی های انجام شده ، ما در مناطق اطراف به خوبی کار می کنیم.

ما در چهارده محله پروژه توسعه محله داریم که همگی در حال انجام هستند و می توانند تا پایان سال مالی مورد استفاده قرار گیرند. ما در منطقه پنجم پروژه های زیادی داریم و معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران 100 میلیارد تومان اعتبار به منطقه پنج اختصاص داده است که این امر نیز اجرایی است. این یک کار بسیار مهم است ، از جمله جمع آوری آبهای سطحی در منطقه کن و سازماندهی دره ذغال سنگ ، یک پروژه بسیار مهم.

جوداکی اظهار داشت: “ما آبهای سطحی را در جناح و اکباتان ، Co-op ، تقاطع غیرهمسطح هاکیم جمع آوری کرده و در ورودی ایستگاه مترو صادقی میدان درست می کنیم و روزانه 400 تن آسفالت برای تعمیر جاده های مکانیزه در منطقه داریم. “ما استفاده می کنیم.

وی ادامه داد: پروژه های بسیار خوبی در دهه 1400 تعریف شده است ، اگر ما بتوانیم مناقصه های خود را برگزار کنیم و از اسفند ماه یک پیمانکار انتخاب کنیم ، پیش بینی می شود این کارها برای رفاه بیشتر شهروندان منطقه 5 از دهه 1400 آغاز شود. .

جوداکی اظهار داشت: یکی از مهمترین پروژه های ما در این منطقه خیابان Worcester در منطقه جات آباد شمالی است و اگر بتواند تصویب خود را بدست آورد ، یک پروژه عالی خواهد بود ، شاید حتی در تهران ، زیرا همه ورزش ها پیش بینی شده و پروژه بسیار رضایت بخش است. “بودن.

انتهای پیام /