معاون جدید پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور منصوب شد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین ، وحید قبادی دانا ، رئیس سازمان بهزیستی کشور ، از تلاش های فرید براتی سده در محکومیت محسن روشن تمجید کرد. محقق به عنوان معاون پیشگیری از اعتیاد و پیشگیری و درمان اعتیاد در مرکز رفاه سازمان بهزیستی منصوب شد.

متن دستور قرار به شرح زیر است:

“برادر عزیز دکتر محسن روشن محقق

به پیشنهاد رئیس محترم مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد ، سرپرست شما بر اساس تعهد ، توانایی و تجربیات ارزشمند شما به عنوان “مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد” این مرکز منصوب شده است. برای پیشگیری و درمان اعتیاد “.

طبق وظایف و مأموریت های محوله به سازمان بهزیستی مانند مسئولیت سلامت جامعه ملت ، پیشگیری ، درمان و کاهش بیماری های قلبی ؛ توانبخشی اعتیاد و نقش جدی سازمان بهزیستی مانند امیدوارم که شما با اولویت قرار دادن طراحی و توسعه مدلهای جدید مداخلات ویژه در این زمینه ، تمام تلاش خود را برای دستیابی به اهداف زیر انجام دهید:

1- سیاستگذاری و برنامه ریزی موثر در زمینه های مختلف کاهش تقاضا مواد از جمله پیشگیری ، درمان و کاهش آسیب توانبخشی اعتیاد.

2- پیشگیری از مصرف مواد مخدر را با تأکید بر عمل در اولویت قرار دهید انجمن محور در محیط های مختلف شهری ، روستایی ، آموزشی و حرفه ای.

3- برنامه های درمانی را به روز کنید و آسیب ها را کاهش دهید توانبخشی اعتیاد به روش های جدید و فن آوری های فعلی.

4- تهیه و تهیه کنید بیا خدمات پزشکی ، بدون کاهش آسیب توانبخشی اعتیاد در سراسر کشور.

5- هماهنگی و ارتباط خوب با سایر دستگاههای فعال در زمینه پیشگیری از اعتیاد ، کاهش آسیب و درمان در کشور.

6- ارائه اطلاعات دقیق ، مشاوره علمی به موقع و م timelyثر روانپزشکی به گروههای هدف از طریق سند ملی اعتیاد مانند یکی از راهکارهای اصلی برای جلوگیری از آزار و اذیت اجتماعی و اعتیاد بر اساس روشهای کمک.

7- آموزش ، ارتقا دانش و مهارت کارشناسان فنی توسعه مطالعات اساسی و عملی ، تحقیق و علاقه جیری از دانش جدید و تجربیات موفق بین المللی.

8- تقویت حساسیت ، آگاهی ، طراحی برنامه و کمپین های رسانه ای با هدف بالا بردن سطح دانش افراد جامعه ، توسعه مشارکت عمومی و همکاری با NGO ها.

9- نظارت و نظارت بر فعالیت مراکز درمانی یکپارچه را ادامه دهید توانبخشی برده ها

“من مسئول موفقیت روزافزون شما در انجام وظایف خود از جانب خداوند متعال هستم.”