مشعل گازرسانی به صنایع محور سمنان-سرخه روشن شد

به گزارش خبرگزاری آوای البرز استان سمنان؛ مجید مهرباد، رئیس امور مهندسی و اجرای پروژه این شرکت، مزیت های رقابتی گاز نسبت به سایر سوخت های فسیلی و نقش آن در افزایش بهره وری را بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: خوشبختانه با توجه به زیرساخت های فراهم شده، پایداری گاز است. جریان کل استان از ضریب اطمینان بسیار بالایی برخوردار است و شرکت گاز استان سمنان مطابق با اجرای سیاست های اقتصاد دفاعی پذیرای متقاضیان از بخش های تولید، صنعت و جایگزینی سوخت واحدهای فعال کشاورزی و صنعتی است.

مهرباد با اشاره به ویژگی های فنی این پروژه گفت: این پروژه شامل گازرسانی به کارخانه آرد امید، پایانه بار سمنان، سردخانه نانا و مشاغل صنعتی واقع در شهرک صنعتی سرخه از سال 1400 آغاز شده و در حال انجام است. در ششمین روز از هفته سرکار در سال 1401 مورد استفاده قرار گرفت.

وی با اشاره به احداث حدود 8 هزار و 500 متر شبکه و ایستگاه کاهش فشار گاز و صرف 60 میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه گفت: در کنار بهبود بهره برداری از این پروژه، انتظار بهره برداری از این پروژه را داریم. سطح رفاه باعث رونق بخش تولید در منطقه خواهد شد.

در پایان این مراسم محمدرضا صادقی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری سمنان با بیان اهمیت پروژه مذکور از شرکت گاز استان سمنان و کلیه عوامل اجرایی تشکر و قدردانی کرد. صنایع مشعل را روشن کنید.

48