مشاهده دود در قطار مترو؛ مسافران تخلیه شدند

مهدی شیخ ازیل در خصوص مشکل فنی در بخشی از خط یک مترو تهران گفت: از ساعت 16:25 امروز مسافران صدایی را می شنوند و با مشاهده دود از داخل قطار، بلافاصله به راننده قطار اطلاع می دهند که قطار باید بیاید. . به این نقص: «تکنسین قطار بین ایستگاه شریعتی و میرداماد را متوقف کرد، بلافاصله نسبت به بررسی ایراد وارد عمل شد و برق سیستم را قطع کرد.

وی با بیان اینکه به دلیل این مشکل فنی تنها بخشی از خط بین ایستگاه شهید حقانی تا تجریش در مسیر شمال خط سرویس مسدود می شود، اضافه کرد: خوشبختانه مسافران مشکلی ندارند اما متأسفانه مسافران ما وقت خود را از دست دادند.

وی درباره علل بروز ایرادات فنی توضیح داد: خطوط یک و دو قطار DSII بیش از 40 رم دارند که نیاز به ارتقای منظم دارد و به دلیل نبود قطار از آن استفاده می کنیم که اعتبار دامین آن 1400 میلیارد است. تعمیر اساسی آنها.”

وی افزود: متأسفانه این قطارها در آن زمان در خدمت نبودند.

233233