مرگ بیمار کرونایی در پی خرابی آسانسور بیمارستان

یکی از اهالی محل مدعی شد پدرش به دلیل کمبود اکسیژن در آسانسور بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد فوت کرده است.

به گزارش آوای البرز، روزنامه خراسان در ادامه نوشت: این شهروند مدعی است: پدرم به دلیل بیماری عروق بیماری کرونا قلب در بخش آی سی یو بیمارستان هاشمی نژاد بستری بود که با توجه به بهبود نسبی وضعیت جسمانی، پزشک معالج دستور انتقال وی از بیمارستان را صادر کرد. ICU به بخش در ساعت 13:50 همان روز توسط کارکنان بیمارستان به بخش منتقل شد. “او از ICU به بخش منتقل شد. متأسفانه آسانسور خراب شد و پدرم تا ساعت 15:10 در آسانسور ماند ، که سرانجام بر اثر مرگ جان سپرد. کمبود اکسیژن.”

او می گوید: «تصاویر دوربین بیمارستان را دارم چون پدرم دقیقاً در همان زمان در آسانسور بود. حرکت آسانسور بین طبقات چهارم و پنجم متوقف می شود. یکی از پرستاران زن که همراه پدرم در آسانسور بود حالش بد شد، بیست دقیقه بعد کارکنان بیمارستان در آسانسور را باز کردند و دو زن را بیرون کشیدند.

او می گوید: «یک نگهبان به من گفته بود که بالابر هنوز تایید نشده است و این آسانسور هنوز در بیمارستان استفاده می شود. حتی آسانسور هم هنوز به امکانات بیمارستان نرسیده است».

او گفت: من 10 روز متوالی به بیمارستان می روم اما هنوز نمی توانم با مدیر و رئیس بیمارستان صحبت کنم.

ماه ها پس از راه اندازی، تایید آسانسورهای بیمارستان هاشمی نژاد به تعویق افتاد

محمدمهدی اسدپنا، رئیس بیمارستان هاشمی نژاد در پاسخ به این ادعاها گفت: این بیمارستان در آبان ماه سال گذشته افتتاح شد و طبق گزارش کرونا، هدف وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مشهد استفاده از ظرفیت بیمارستان جدید برای مقابله با کرونا بوده است. در ابتدا 8000 متر مربع بود و اکنون 40000 متر مربع است، بنابراین امکانات و تجهیزات مورد استفاده در بیمارستان گسترده تر شده است که یکی از آنها بحث تاسیسات و آسانسورها است، البته آسانسورها در گذشته مورد تایید قرار نگرفته و اقدام شده است. این فرآیند مدتی طول کشید تا تکمیل شود. “در نهایت، استاندارد آسانسور در اوایل سال جاری تصویب شد.”

وی گفت: آنچه در حال حاضر اتفاق افتاده است به این دلیل است که این دستگاه ها جدید هستند. بنابراین، آسانسورها هم اکنون راه اندازی شده و دارای تعدادی نقص هستند و کارکنان خود شرکت در بیمارستان مستقر هستند.

رئیس بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد افزود: حتی در این مورد هم فرد بیمار عروق بیماری کرونا بود و باید در بخش مراقبت های ویژه بستری می شد که متاسفانه به دلیل نواقصی که گفتم باز نشد. موتور آسانسور نیز باعث این مشکل شده است. بنابراین، آنها وقت گذاشتند تا با شرکت مربوطه تماس بگیرند و نیرو بفرستند. در همان زمان بالای سر بیمار پرستاران و تکنسین های بیهوشی حضور داشتند اما وضعیت بیمار وخیم بود. متأسفانه این اتفاق افتاد، مدت زمانی که بیمار در آسانسور ماند، زمانی که اخطار کتبی دریافت کردیم، 32 دقیقه بود، نه بیشتر.»

وی خاطرنشان کرد: البته این موضوع زمان نیست، بحث اهمیت جان بیمار است. ما آن را دوست نداریم، اما ممکن است در هر جایی اتفاق بیفتد. با این حال، این به طور کلی پذیرفته نشده است.

خرابی موتور آسانسور بیمارستان 2 شهید هاشمی نژاد

ایسادپانا درباره واکنش بیمارستان به این وضعیت می گوید: ما از بدو ورود بیمار تا خروج او پاسخگو هستیم، بیمارستان باید پاسخگو باشد اما خانواده بیمار برای پیگیری به من مراجعه نکردند. این در حالی است که بیمارستان یک مدیر فنی دارد که باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرد. با این حال، ما شرکت را برای تمام بالابرها برای مذاکرات دفاعی توبیخ کردیم. به همین دلیل ، این شرکت در بیمارستان نیرو واقع شده است. وی افزود: از 15 آسانسوری که داریم مشکل ما فقط دو آسانسور است، مشکل اصلی آنها موتور آنهاست، موتورها تعویض می شوند.

انتهای پیام/