مرکز نوآوری و هوشمند سازی سازمان سنجش آموزش کشور راه‌اندازی می‌شود

بیچاره عباس:

سازمان سنجش آموزش کشور مرکز نوآوری و هوشمندی راه اندازی می کند

رئیس سازمان سنجش گفت: طبق برنامه ریزی در سال 1401 تمامی زیرساخت های آزمون الکترونیکی ایجاد می شود.

به گزارش خبرگزاری آوای البرز؛ عبدالرسول پاورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در جلسه نورس با کارکنان این موسسه نام 1401 ذکر شد. مقام معظم رهبری و سال تولید دانش بنیان استخدام او گفت: «خب سازمان سنجش آموزش در کشور حرکتی است به سوی کاربرد عملی فناوری های نوین در برگزاری آزمون های الکترونیکی و بدون کاغذ.

وی با اشاره به لزوم ارتقای کیفی فعالیت های سازمان ارزشیابی آموزش و پرورش با ارائه خدمات بهتر به کارکنان، گفت: مرکز سنجش سازمان سنجش نوآوری و هوشمندسازی آموزش و پرورش به منظور ایجاد زیرساخت های فنی برای انجام الکترونیکی بدون کاغذ راه اندازی شده است. آزمون ها و استفاده از شرکت های دانش بنیان.

پائوروعباس با اشاره به هدف سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر الکترونیکی و بدون کاغذ کردن آزمون سراسری سال 1403 گفت: طبق برنامه ریزی در سال 1401 تمامی امکانات اولیه این آزمون های الکترونیکی ایجاد می شود و پس از ایمن سازی آزمون های الکترونیکی. زیرساخت ها و امکانات ارائه شده در سال 1403، کنکور سراسری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کاملاً الکترونیکی و بدون کاغذ قابل انجام است.

معاون وزیر علوم با تاکید بر پویایی و توانمندی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور گفت: برای توسعه و ارتقای فعالیت های سازمان نیاز به آموزش های ویژه کارکنان برای انطباق با شرایط جدید است که این سازمان مورد توجه قرار گرفته است. پیش بینی کرد.” با توانایی سازمان و همچنین شرکت های دانش بنیان، اهداف عقل سازمان کاملاً کاربردی است.

انتهای پیام/