مردم ترجیح می‌دهند یارانه بگیرند یا کالابرگ؟/ پاسخ رییس سازمان برنامه درباره تصمیم دولت درباره کالابرگ

به گزارش خبرگزاری آوای البرز، مسعود میرکاسمی در پاسخ به سوال آوای البرز مبنی بر اینکه آیا نظر مردم حاکی از دریافت یارانه است نه کالابرگ، افزود: قانون می گوید یارانه باید به صورت کالابرگ باشد اما نظرسنجی های رسمی نشان می دهد که مردم خواهان آن هستند. پذیرش مستلزم آن است که در استفاده از آن آزاد باشند و یارانه را به کالابورگ در اولویت قرار دهند.

وی در خصوص زمان اجرای کوپن و منبع منابع آن گفت: باید توجه داشت که کوپن کوپن نیست. با راه اندازی کاتالوگ، یارانه باید به خرید چند اقلام برای خانوار محدود شود و سازوکار مناسبی برای اجرای این موضوع ایجاد شود و بانک ها نیز در اجرای این سازوکار مشارکت داشته باشند.

وی ادامه داد: مبلغ یارانه دیگر به حساب فرد واریز نمی شود، بلکه هزینه خرید کالا با استفاده از کارت توسط فرد به حساب بازرگان واریز می شود و تامین این زیرساخت و فرآیند زمان بر است. .

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه یارانه ها و کالاها اثر تورمی ندارد زیرا منابع آن توسط خود جامعه تامین می شود، تاکید کرد: محل تامین منابع تبصره 14 از دو محل فروش گاز در داخل و خارج است. فروش محصولاتی که مابه التفاوت آن در سازمان برنامه گنجانده شده و در توزیع یارانه استفاده می شود.

مشروح اظهارات مسعود میرکاسمی را (اینجا) بخوانید.

223225