مردان سریعتر از زنان پیر می‌شوند

نتیجه مطالعه دانشمندان فنلاندی؛

در طول این مطالعه، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که مردان از نظر بیولوژیکی مسن تر از زنان همسن هستند.

به گزارش گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، در حال حاضر مردان سریعتر از زنان پیر می شوند، اما این فاصله در حال کاهش است.

طبق تحقیقات دانشگاه Jyväskylä فنلاند، مردان از نظر بیولوژیکی مسن تر از زنان هستند. مردان بیشتر سیگار می کشند و جثه بزرگتری دارند که به توضیح برخی از تفاوت های جنسیتی مشاهده شده کمک می کند.

اگرچه امید به زندگی در دنیای غرب در طول قرن بیستم به سرعت افزایش یافت، اما امید به زندگی زنان همچنان بالاتر از مردان است. در فنلاند، زنان به طور کلی پنج سال بیشتر از مردان عمر می کنند. این شکاف جنسیتی در دهه 1970 حتی بیشتر بود، زمانی که امید به زندگی زنان در بدو تولد بیش از ده سال بیشتر از مردان بود.

با این حال، این نابرابری در سال های اخیر به سرعت در حال بسته شدن بوده است. بر اساس یک مطالعه جدید منتشر شده، تفاوت بین دو جنس را می توان در پیری بیولوژیکی نیز مشاهده کرد.

این تحقیق تفاوت‌های بیولوژیکی احتمالی در افزایش سن بین مردان و زنان و اینکه آیا عوامل مرتبط با سبک زندگی در ایجاد تفاوت‌ها نقش داشته است را بررسی کرد. این تفاوت ها در بزرگسالان جوان تر و مسن تر مورد بررسی قرار گرفت.

چندین ساعت اپی ژنتیک به عنوان معیاری برای سنجش پیری بیولوژیکی استفاده شده است. ساعت های اپی ژنتیک امکان مطالعه متغیرهای مرتبط با طول عمر را در زمانی که سوژه هنوز زنده است، می دهد. آنها سن بیولوژیکی را بر اساس سطوح متیلاسیون DNA اندازه گیری شده در نمونه های خون بر حسب سال محاسبه کردند.

آنا کانکانپا، محقق دکترا در مرکز تحقیقات پیری و دانشکده علوم ورزشی و سلامت می‌گوید: «ما دریافتیم که مردان از نظر بیولوژیکی مسن‌تر از زنان هم‌گروه سنی هستند و این تفاوت در افراد مسن‌تر حتی بیشتر است.

سیگار کشیدن منظم در بین مردان، تفاوت جنسیتی در افزایش سن را در دوقلوهای مسن تر توضیح می دهد، اما در دوقلوهای جوان نه. علاوه بر این، اندازه بدن بزرگتر در مردان بخش کوچکی از تفاوت جنسیتی را در هر دو گروه سنی توضیح می دهد.

کاناکانپا می گوید: «ما تفاوت جنسی را در میزان پیری مشاهده کردیم که با عوامل مرتبط با سبک زندگی توضیح داده نمی شد.

در مطالعه خود، ما همچنین از یک طرح مطالعه نادر استفاده کردیم و میزان پیری را در میان جفت‌های هم‌قلوهای همجنس مخالف مقایسه کردیم. تفاوت مشابهی بین این جفت دوقلوها مشاهده شد. خواهر و برادرهای مرد از نظر بیولوژیکی یک سال بزرگتر از همتایان زن خود بودند. این جفت در یک محیط بزرگ شدند و نیمی از ژن های خود را به اشتراک گذاشتند. به عنوان مثال، تفاوت های جنسیتی در عوامل ژنتیکی و اثرات مفید هورمون جنسی زنانه استروژن بر سلامتی ممکن است این تفاوت را توضیح دهد.

نتایج به درک رفتارهای سبک زندگی و تفاوت های جنسی مرتبط با پیری بیولوژیکی و طول عمر کمک می کند. نتایج نشان می دهد که کاهش سیگار کشیدن مردان تا حدی توضیح می دهد که چرا شکاف جنسیتی در امید به زندگی در دهه های اخیر کاهش یافته است.

انتهای پیام/