مدارس شاهد شناسنامه دار می شوند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

محمد رضا رساقی در یک کنفرانس ویدئویی از کارشناسان و مدیران مدارس شهید در استان کرمانشاه گفت: خبرگزاری آنلاین: های برای ورود به مرحله ششم شناسنامه پنج ملاحظه از جمله 10 اصل روانشناختی لازم است.

وی با پرداختن به فلسفه پایدار ایجاد مدارس شاهد افزود: “ما با هیچ مدرسه خاصی رقابت نمی کنیم ، زیرا وقتی صحبت از رقابت مدرسه می شود. می بگذارید بگوییم یک بازنده پیدا کردید می ما هم زندگی می کنیم نه ما می خواهیم در مدرسه ضرر کنیم.

مدیرکل وزارت آموزش و پرورش ، امور ایثارگران و ایثارگران اظهار داشت که ورود هر دانش آموز به مدرسه شهید تلاش ماست. می با توجه به توانایی و توانایی در پایان سال قدم باشید های وی گفت: “ما اعتقاد داریم.” همه ما در مدرسه ، آنها برنده را می بینند ، زیرا همه عناصر مدرسه یک قدم جلوتر از نقطه ورود هستند اند.

رزاکی به ویژگی های شناسه فعالیت های آموزش مدارس شاهد ، که با تلاش کارشناسان و مدیران مدارس شاهد تهیه و تدوین شده است ، گفت: “هنر مدارس شاهد عمومی است ، یعنی دارای قابلیت انعطاف پذیری و بومی سازی است و مدیران مدارس شاهد به خوبی هستند متناسب با شرایط مدرسه و دانش آموزان و والدین آنها. می چه فعالیتهایی سلام دویدن.

وی ادامه داد: به عنوان مثال ، حوزه بهداشت روان كه در شناسنامه ذکر شده است ، مفهوم كلی است كه توسط معلم و مشاور مدرسه انتخاب شده است. می چگونه و چه چیزی کار می کند سلامسلامت روان دانش آموزان و معلمان را تأمین کنید.