مخبری که شبیه احمدی نژاد است!

معاون اول رئیس جمهوری ایران سلام مصاحبه مهدی طارمی با عادل فردوسی پور را حتما دیده اید. مهدی در بخشی از این گفت و گو گفت: قبل از اردوی قطر پسر مخبر به اردو آمد و گفت با مخبر جلسه ای داشته باشیم چون بعد از بازی با عراق به بچه ها گواهینامه ماشین داد.در رختکن.

با وعده های توخالی برگرد. همه این اتفاقات در رختکن رخ داده و به گفته طارمی ظاهراً همان جا قول ها داده شده است و در واقع مهدی در این میان درباره پسر آقای مخبر هم صحبت کرده است. به جز اینکه فرزند معاون اول رئیس جمهور است، آیا دلیلی وجود دارد که پسر آقای مخبر به اردوی تیم ملی برود؟

آقای معاون اول رئیس جمهور، چند سال پیش محمود احمدی نژاد همان کاری را کرد که شما قول داده بودید. شرایط اقتصادی مردم آن زمان بهتر بود و البته انتقاد همیشه همین بود که چرا به یک سریال چنین رانت هایی پرداخت می شود؟ اما حالا؟

مردم اسکلت مرغ را می خورند تا طعم آن را بدانند، بسیاری با یارانه منتظر می مانند، بسیاری حتی نمی دانند گوشت چیست و حتی قدرت خرید آن را ندارند! حالا در این شرایط که مملکت از هر طرف دچار مشکل است، تحریم ستون فقرات کشور را شکسته و نان کارت شده است! این وعده ها و رویاها چه مشکلاتی را حل می کند؟

کیف کدام خلیفه قرار است آن موقع پول ماشین هموطنان بدهد؟ اصلا چرا باید این اتفاق بیفتد؟ در این شرایط نمی توان حتی به آن فکر کرد، قول دادن و در نهایت عمل به آن چطور؟ کمی آهسته آقای معاون اول، این بچه ها خیلی درد دارند، سرخ شده اند.

256 256