محدودیتی برای عرضه سوخت دوم صنایع سیمان وجود ندارد

به گزارش شفاف، جعفر سالاری نسب با اشاره به تمایل شرکت تامین فرآورده های نفتی برای عرضه سوخت دوم به صنعت سیمان به دلیل افزایش مصرف گاز، گفت: سوخت عرضه شده به صنعت سیمان اعتباری است. قیمت گاز مصرفی آنها.

وی با بیان اینکه اکنون ذخایر زیادی سوخت مایع وجود دارد، گفت: قبل از مهرماه اعلام کرده بودیم که صنعت سیمان از آبان ماه متوقف می شود، با توجه به اینکه این صنایع می توانند هر چقدر که می خواهند برداشت کنند. سوخت مایع برای آنها. ”صنعت سیمان نیز شروع به برداشت کرده بود.

سالاری نسب تاکید کرد: برای تامین سوخت جایگزین صنعت سیمان مشکلی نداریم و تامین سوخت ادامه دارد. ضمناً با هماهنگی گاز و برق، سوخت دوم با هزینه و بدهی گاز مصرفی آنها به صنایع گازسوز تحویل داده می شود.

به گزارش شفاف، کرامت ویس، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پیش از این گفته بود که این شرکت تسهیلاتی را برای وام دادن سوخت به بنگاه های اقتصادی ارائه کرده است، البته نقدینگی وجود ندارد. علاوه بر این، سایر صنایعی که احتمال استفاده از سوخت دوم وجود دارد، می توانند آن را با همان قیمت یارانه ای شرکت ملی تامین فرآورده های نفتی عرضه کنند.