مجوز فعالیت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی ایلام صادر شد

محمد میرزایی حیدری در گفت وگو با خبرنگار گروه استان های خبرگزاری آنا در ایلام ، اعلام کرد: با تصویب کمیسیون تحقیقات و فناوری شورای توسعه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، واحد رشد مرکز فن آوری راه اندازی شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد جوان.

وی افزود: در پی اعلام سطح بندی مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی ، مراکز توسعه فناوری واحد جوان در سطح دو مرکز رشد در کشور راه اندازی شده و پیگیری های موثری از سوی اداره کل کارآفرینی محسوب می شود. عملیات فنی خود را در استان توسعه داده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایلام اظهار داشت: توسعه عملیات مرکز رشد شعبه جوان از سال 1377 با حمایت مالی 5 میلیارد ریالی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در دستور کار قرار گرفته است. در فوریه 2016 فعال شده است.

میرزایی حیدری اظهار داشت: زیرساخت های ایجاد شده در مرکز توسعه واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسکونی 1300 متر مربع شامل محل کار مشترک ، دفاتر شرکت ، آزمایشگاه تحقیقات شیمیایی و اتاق جلسات است.

ماموریت مرکز توسعه و نوآوری فناوری چیست؟

وی یادآور شد: ماموریت مرکز توسعه و نوآوری فناوری تمرکز بر جامعه دانشگاهی و نخبگان جوان استان جوان برای توسعه مشاغل مبتنی بر فناوری است.

معاون پژوهش ، فناوری و نوآوری امسال مجوز خانه را صادر کرده است: مکاتبات اولیه و مراحل اخذ مجوز برای نوآوری مشاغل کوچک و متوسط ​​در این زمینه.

میرزایی حیدری توضیح داد: با حمایت مالی معاونت علمی ریاست جمهوری ، زیرساخت های فیزیکی خانه نوآوری در واحد جوان دانشگاه آزاد اسلامی در حال انجام است.

وی بیان کرد: در حال حاضر 23 واحد هسته و فناوری در زمینه های شیمی ، کشاورزی ، فناوری اطلاعات و تجهیزات صنعتی در مرکز رشد واحدهای فنی دانشگاه آزاد اسلامی جوان فعال است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایلام تصریح کرد: امسال دو برنامه را برای شناسایی نیازهای فنی صنعت از طریق اعضای هیات علمی و اجرای برنامه های استارتاپی در کنار سایر فعالیتهای تبلیغاتی و آموزشی در دستور کار خود قرار دادیم.

میرزای حیدری گفت که این پروژه بخشی از اولویت های واحد جوان با همکاری شرکت و شهرهای صنعتی برای شناسایی نیازهای فنی صنعت و ایجاد هسته های مبتنی بر مشکل برای رفع نیازهای فنی خواهد بود.

انتهای پیام / 4078/4062 /