متقاضیان مسکن بخوانند/ شرط سکونت پنج ساله تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری شیر جابرانوزارت راه و شهرسازی از امروز به مدت یک ماه متقاضیان نهضت ملی مسکن این امکان را دارند که اشتباهات خود را در انتخاب شهر یا سایر ویژگی ها و اطلاعات محل خود اصلاح کنند. متقاضیان به آدرس saman.mrud.ir مراجعه نمایند. برای تغییر شهر، درخواست خود را حذف نکنید، مانند دوره های قبل دوباره ثبت نام کنید، بلکه فقط ویرایش کنید. زیرا آخرین مهلت ثبت نام 30 اسفند سال گذشته است.

متقاضیان باید قبل از انتقال به شهر محل درخواست خود، «آگهی ثبت نام متقاضیان نهضت ملی مسکن» مورخ 29 دی ماه 1400 را در سامانه درج شده درج کنند.

بارزترین ویژگی ثبت نام جدید این است که سابقه اقامت مهاجران کلانشهرها به شهرهای دیگر کشور به یک سال کاهش یافته است. این سابقه برای کارمندان دولت که بر اساس حکم دستگاه مربوطه (به استثنای استان تهران) جابجا می شوند ملاک نخواهد بود.

در شهرهای جدید، در شهر جدید یا شهر اصلی و یا در شهرهایی که به دلیل کمبود زمین دولتی امکان اجرای پروژه وجود ندارد، حداقل پنج سال سابقه سکونت الزامی است و متقاضیان به سایر همسایگان معرفی می شوند. شهرها از جمله شهرهای جدید.

تغییراتی در ثبت جدید در رابطه با سابقه مالکیت ایجاد شده است. پیش از این، مالکیت بیش از 16 سال به پنج سال کاهش یافت. بر این اساس، برخی از متقاضیان برنامه اقدام ملی که در سال 1388 ثبت نام کرده اند و به دلیل داشتن سند مالکیت 16 ساله از این طرح حذف شده اند، ممکن است از این فرصت استفاده کنند زیرا برنامه اقدام ملی با نهضت ملی مسکن ادغام شده است. بازگشت به پروژه تسهیل شرایط.

همزمان در سراسر کشور این امکان وجود دارد که ساکنان استان تهران در انتخاب شهر دچار اشتباه شوند. همانطور که قبلاً گزارش شده بود، تهرانیانی که پنج سال است در پایتخت سکونت دارند، تنها مجاز به انتخاب شهرهای پرانت، هشتگرد، ایوانکی، پاکداش و رابرت کریم هستند و در صورت انتخاب شهر دیگری می توانند آن را ویرایش کنند.

واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرهایی مانند دماوند یا رودهن برای کسانی است که پنج سال در این شهرها سکونت دارند. لذا شهروندان تهرانی از مراجعه به این شهرها خودداری کنند.

گواهی تحصیلی متقاضی قبل از شروع دوره دانشگاه، مدارک مربوط به محل تولد والدین متقاضی (شناسنامه)، پروانه کسب برای متقاضی یا والدین متقاضی، سابقه پرداخت بیمه نامه متقاضی یا گواهی اشتغال به کار والدین متقاضی و گواهی اشتغال به کار متقاضی. از ادارات دولتی مدارک سکونت متقاضی و تصویر آن در سامانه بارگذاری شود. نه اجاره نامه به عنوان سابقه اقامت 5 ساله قابل قبول است. در شهرهای جدید، حداقل پنج سال اقامت در شهر جدید یا شهر اصلی مورد نیاز است.

223227