ماجرای سند خوردن سه دانگ باشگاه پرسپولیس به نام شرکت شستا چیست؟

طبق گزارش ها شفاف استدر زمستان سال گذشته ، قبل از انتخابات فدراسیون فوتبال ، اعلام شد که این شرکت به دلیل بدهی شرکت علمی به مارک ویلموت بابت ادعای 2 2 میلیون ادعا ، دستور توقیف ساختمان را دریافت کرده است. از فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس.

البته مدتی بعد ، با توجه به اینکه بخشی از درخواست شرکت علوم پذیرفته شده بود ، شرکت علوم ، وزیر ورزش و مسئولان فدراسیون فوتبال خبر حل این موضوع را منتشر کردند.

با این حال ، طی 24 ساعت گذشته ، دوباره اخباری درباره سه سند از ساختمان باشگاه پرسپولیس منتشر شده است.

ظاهراً هیچ اعلام رسمی جدیدی از طرف پرسپولیس نشده است و مدیران این باشگاه هنوز معتقدند که فدراسیون فوتبال باید بدهی شستا را از طریق دارایی های خود پرداخت کند.

از سوی دیگر ، فدراسیون فوتبال هنوز به طور رسمی به این ماجرا پاسخ نداده است و آنها معتقدند موضع فدراسیون مانند گذشته است. اینکه آیا سه دانگ باشگاه پرسپولیس به نام این شرکت شسته شده است یا خیر ، مسئله ای است که فدراسیون فوتبال باید به آن پاسخ دهد.