فعالیت انجمن بلاکچین به دستور وزارت کشور متوقف شد

دستور وزارت کشور برای جلوگیری از فعالیت های انجمن Blockchain توسط یکی از اعضای کمیسیون بودجه ، برنامه مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

رحیم جارع در مصاحبه با آوای البرز گفت که در حوزه رامجارج ، جایی که برخی انجمن ها و سازمان ها در قالب NGO ها که اقداماتی در این زمینه انجام داده اند ، کشور را ترک کرده اند ، وزارت امور داخلی فعالیت های انجمن Blockchain را به حالت تعلیق درآورد. به دلیل برخی تخلفات

وی افزود: “در نامه ای که دیروز از طرف سازمان امور اجتماعی وزارت کشور به هیئت مدیره انجمن بلاکچین ارسال شد ، در این نامه با اشاره به گزارش های دریافت شده در مورد متناقض ، دستور قطع کامل فعالیت آنها را صادر کرد. اقدامات خلاف قانون و تعهدات آن

صارع ادامه داد: وی در این نامه به این موضوع اشاره كرد كه هیئت مدیره و مدیر عامل آن مسئول سو mis استفاده و نقض عنوان و پروانه سازمان هستند و از حاضران خواست بدون ارائه لیست هشدار انجمن ، دلایل بروز مسئله را گزارش دهند ، نام انجمن فعالین بلاکچین و ارز رمزنگاری شده در این زمینه است. از سازمان غیردولتی غیرتجاری بخواهید مستندات لازم را برای فعالیت ها ارائه دهد.

طی چند روز گذشته ، وزارت کشور با این تخلفات روبرو شده است ، که باعث شده چندین نماینده مجلس گزارشاتی را در سایت انجمن بلاکچین در مورد فعالیت برخی شرکتها در منطقه رامسر و تبلیغات خروج این شرکتهای خاص از کشور منتشر کنند.

انتهای پیام