فراخوان دوازدهمین همایش علمی سیره علوی با رویکرد جهاد تبیین و شعار سال ۱۴۰۱

فراخوان راه علوی برای دوازدهمین همایش علمی با شعار 1401 و رویکرد تبیین جهاد اعلام شد.

به گزارش آوای البرز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لرستان با همکاری بنیاد بین المللی غدیر فراخوان دوازدهمین همایش علمی سیره علوی، رویکرد تبیینی جهاد و شعار 1401 را اعلام کرد.

موضوعات کنفرانس:

الف) جهاد تبیینی در آیینه طریقت علوی

_ سیره عملی علی (علیه السلام) در جهاد تبیینی

– شرح بایسته های جهاد نهج البلاغه و علوی

بصیرت، دشمنی، غرور

تبیین جهاد و معارف اسلامی

جهاد برای تبیین و آموزش شهروندی

تبیین جهاد و عمل سیاسی

_ جهاد تبیین و حجاب و عفاف

_ تبیین جهاد و وظایف اقشار مختلف جامعه

جهاد برای تبیین ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی

_ ظرفیت ها و توانمندی های موجود برای تحقق اهداف و الزامات جهاد تباین

_ آسیب شناسی و موانع اجرای تبیین جهاد

_ موارد دیگر ( تمرکز بر شرح جهاد با استناد به روایات و کلمات علویان

ب) شعار 1401

_ تولید معارف بنیادی و پر زرق و برق در سیره و گفتار علویان

_ راهکارهای مقابله با تنگناهای تولید

_ مبارزه با فساد مالی در دولت علوی

_ الگوهای بهبود فضای کسب و کار در سیره علوی

_ کارآفرینی و اشتغال در سیره علوی

_ تنظیم بازار، نظارت و بازرسی

_ مبانی و الزامات اخلاق تجارت به روش علوی

_ با رجوع به سنت و گفتار علویان با گران فروشی و احتکار مبارزه کنید

_ الگوی توسعه اقتصادی پایدار بر اساس سنت و گفتار علوی

موارد دیگر (با تمرکز بر شعار امسال با اشاره به سنت و گفتار علوی)

مهلت ارسال آثار: 1/7/1301

زمان همایش: 1301/8/17

مقالات از طریق وب سایت کنفرانس ارسال می شود:

https://khorramabad.iau.ir/sirehal

و ایمیل:

Sirehalavi12@yahoo.com

انتهای پیام/