علم در کوره کرونا – آوای البرز

طرفداران طب سنتی و مذهبی در مورد منافع مالی خود حرف زیادی برای گفتن ندارند و بخش قابل توجهی از کسانی که در مورد این موارد زیاد گفته اند افرادی هستند که اصلاً اعتقادی به علم ندارند ، زیرا آنها برای همه چیز آماده نیستند.

برخی از اینها ممکن است در برخی از تفاسیر مذهبی حدیث اولیه و عقاید آشوری حاکم بر اندیشه دینی نفوذ کرده باشند ، اما به طور کلی ، اندیشه شرقی بخشی مهم از ایران به حساب می آید. افکار دکتر اندیشه های ناصر و بسیاری دیگر به این افکار متمایل هستند و تمایل به تفکر علمی ندارند و آن را به عنوان یک تنوع در نظر می گیرند. این موضوع ارتباط چندانی با اسلام ندارد و این وضعیت علم در ایران پیش از اسلام است. البته آنچه که اکنون می بینیم در این منبع گفته شده است و این را در مصاحبه هایی که هر روز از استخدام تازه واردان در برخی از مراکز حوزه علمیه می شنویم می بینیم.

این واقعیت که جامعه از درک علمی کافی برخوردار نیست ، به معنای نداشتن امتیازات و قدرت های دیگر در جهان سنتی نیست. علی رغم عدم درک علمی ، قبایل زیادی وجود داشتند که قرنها بر مناطق عمده جهان تسلط داشتند. به نظر می رسد این تنها در دنیای سنتی صادق است ، جایی که هنوز نمی توان در مورد پیشرفت علمی یک منطقه و استفاده از آن در سلطه جهان بیش از منطقه دیگر صحبت کرد. در هر صورت ، صنعتی شدن شدید دنیای قدیم ، یا امکانات اقتصادی طبیعی و شرایط ژئوپلیتیکی ، یا تسلط یک قوم بر سایر اقوام و وضع مالیات های سنگین یا تقویت موقعیت اقتصادی ، با بسیاری امکان پذیر است. از نیروی انسانی اما یک قسمت از جهان از بقیه جلوتر است و با درک علمی زیاد و استفاده از آن در صنعت ، تکرار گذشته کمی دشوار است.

امروز چین اولویت های خود را منوط به پیشرفت علمی می داند ، مثلاً فقط مربوط به نیروی انسانی خود نیست. به هر حال ، بر اساس آنچه امروز در بخش مهمی از شرق می بینیم ، هیچ درک علمی جدی وجود ندارد و مهمتر از همه این است که نظر من این است که مانند یک ظرف آب است که بیرون می ریزد. کسانی که در مورد بومی سازی علم صحبت می کنند (صرف نظر از درست بودن یا نبودن آن) تصدیق می کنند که آنچه دارند از آنها نیست.

در اینجا ، حداکثر کاری که می توان انجام داد تمیز نگه داشتن این آب و افزایش آن در همان چارچوب روشها و اصول تولید مدرن است ، اما در اینجا مهم است که ادعا کنیم که متفاوت از آنچه که ما هنوز نمی دانیم متفاوت است ، و صبر کنید و ببینید چه اتفاقی می افتد.