طرح شهید همت؛ راهی برای توانمندسازی آموزگاران دورۀ ابتدایی

به گزارش خبرگزاری قبر آنلاین استان سمنان، احمد رحیمی سرپرست معاونت فناوری، گروه های آموزشی و بررسی محتوای اولیه استان با اعلام این توضیح گفت: این طرح همزمان در استان سمنان اجرا می شود. کل کشور. برای درک این مشکل بسیاری از معلمان استان در دوره هایی که در سطح کشور زیر نظر معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش و نویسندگان کتب درسی برگزار می شد شرکت کردند و اکنون این افراد باید آموخته های خود را آموزش دهند. گروه دیگری از معلمان به عنوان معلم متوسط ​​در شهرستان ها و مناطق تابعه استان منتقل شدند و در نهایت این ایده ها به جمع بزرگی از معلمان مقطع ابتدایی استان منتقل شد.
وی افزود: تمامی دوره های مربوط به طرح شهید همت به صورت مستقیم برای مخاطبان و در دو قطب شرق و غرب استان برگزار می شود. رحیمی با بیان اینکه بر اساس مفاد استان برای هر شهرستان سهمیه ای در نظر گرفته شده است تا ایده های در نظر گرفته شده در این طرح به نحو احسن در سطح شهرستان ها منتقل شود. آنها قرآن و فارسی (پایه اول) را دوباره یاد خواهند گرفت. ، ریاضی (پایه دوم)، هدایایی از بهشت ​​(پایه سوم)، علوم تجربی (پایه چهارم).
لازم به ذکر است: 105 معلم برای پیشبرد رویکرد جدید معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش برای توانمندسازی معلمان مقطع ابتدایی استان از 15 تا 23 ماه جاری تعیین شده اند.