ضرغامی: سیستم ناکارآمد اداری مثل اختاپوس روی کشور افتاده و امکان تصمیم‌گیری را از مدیران گرفته است

یکشنبه 24 بهمن 1392 – سیدعصت الله سرگامی در همایش واگذاری قدرت به مدیران استانی وزارت میراث، فرهنگ، گردشگری و صنایع دستی گفت: در چهل سال گذشته مدیرانی را از دست داده است. تصمیمات جدی

سرگامی افزود: وزارت میراث، فرهنگ، گردشگری و صنایع دستی بخش‌هایی از موانع و ایستگاه‌های صدور مجوز را حذف کرده و تنها اظهارنامه متقاضی در سامانه مجوز قانونی تلقی می‌شود. نظارت وزارتخانه در این زمینه یک نظارت ماسبقانه است.

وزیر میراث، فرهنگ، گردشگری و صنایع دستی افزود: اقدامات عملی برای واگذاری اختیارات برخی وظایف ستاد وزارتخانه به مدیران استانی انجام شده است. در کارگاه امروز معاونین تخصصی به نمایندگان توضیحاتی ارائه کردند و آموزش های لازم را به مدیران استانی ارائه کردند.

سرگامی تصریح کرد: مدیران استانی باید از اعتماد وزارتخانه استفاده مثبت کرده و با نظارت دقیق و برای رضایت حداکثری مردم و متقاضیان ماموریت های جدید را انجام دهند.

وی تاکید کرد: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و حقیقی در سراسر کشور از عوامل اجرایی ما هستند که می توانند با اطلاع رسانی به موقع مدیران وزارتخانه را در انجام وظایف خود یاری کنند.

وزیر میراث، فرهنگ، گردشگری و صنایع دستی گفت: ستاد مرکزی این وزارتخانه در استان ها با همکاری همه مسئولان استانی وظیفه معرفی جاذبه های استانی، ارائه امکانات گردشگری، ارائه خدمات مورد نیاز و بسیج و کنترل همه را بر عهده دارد. قابلیت های موجود به مردم.