صرفه جویی صدها هزار تن کاغذ با حذف دفترچه های درمان – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین ، به عنوان بخشی از جلسه هفتگی برنامه ملی 3070 ، حسین امیری-گانچه افزود: بر اساس آمار سال 1398 ، بیش از 21 میلیون و 858 هزار مراجعه برای توزیع ، گسترش و چاپ ارائه شده است. یا کپی مطب های پزشکی در کشور. در سطح اداره کل غرب ، 1.876 میلیون شعبه و کارگزاری صادر شده است.

از ابتدای اسفند ماه سال جاری بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی قادر به ارائه کارت ملی از خدمات پزشکی و تشخیصی در کلیه مراکز مدنی و احزاب بدون جزوه و استعلام ایمنی آنها و بهره مندی از قرارداد با سازمان اجتماعی هستند. سازمان امنیت درست از طرق مختلف

امیری گانچه در مورد دریافت خدمات پزشکی گفت: برای دریافت مستمری بگیران بیمه شده و افراد اصلی و زیرمجموعه برای دریافت خدمات پزشکی ، به وب سایت سازمان مراجعه کنید ، در eservices.tamin.ir حساب ایجاد کنید ، مشخصات هویت را تکمیل کرده و شماره تلفن همراه را وارد کنید ( بندر) در پورتال نشان داده شده است. بر این اساس ، بیمه شدگان کوچک و بزرگ و مستمری بگیران می توانند قبل از مراجعه به مراکز درمانی ، از طریق روش های مختلف حق درمان را جویا شوند. به سایت Medical.tamin.ir مراجعه کنید ، کد ملی را وارد کنید و وضعیت پوشش بیمه درمانی را ببینید ، شماره 4 * 1420 * را شماره گیری کنید ، گزینه 1 (تحقیق اعتبار پزشکی) را انتخاب کنید ، کد ملی را وارد کنید و وضعیت بیمه درمانی را بررسی کنید # 14 * 1420 * 4 * را پوشش دهید و وضعیت بیمه درمانی را برای اطمینان از پوشش بیمه درمانی خود با وارد کردن کد ملی مشاهده کنید.

وی گفت: بیمه شدگان می توانند با استفاده از روش های درخواست موبایل ، به pwa.tamin.ir مراجعه کنند ، کد ملی را وارد کنند و وضعیت پوشش بیمه درمانی را مشاهده کنند یا شماره 1666 را شماره گیری کنند * ، گزینه 1 (واجد شرایط بودن) را انتخاب کرده و برای استعلام کد ملی ، کد ملی را وارد کنند. پوشش بیمه درمانی شما.

مدیر کل تأمین اجتماعی غرب در تهران بزرگ گفت: در مواردی که بیمه شده واجد شرایط درمان نباشد ، براساس نتایج به دست آمده از روش های اعلام شده یا اعلامیه های مراکز درمانی ، در صورت مخالفت می تواند موضوع را پیگیری کند. سیستم 1420.

لازم به ذکر است که برای کلیه افراد بیمه شده در صورت ایجاد شماره ، بیمه شدگان می توانند خلاصه ای از سوابق پزشکی خود را با مراجعه به eservices.tamin.ir در پنجره (منو) مشاهده کنند.