شناسایی روش جدید حمله به سلول‌ها با استفاده از ویروس کووید ۱۹

اکتشافات جدید محققان؛

محققان روش جدیدی را کشف کرده اند که ویروس COVID-19 از آن برای حمله به سلول ها استفاده می کند. آنها می گویند این یافته ها می تواند منجر به پیشرفت جدی بیماری و برخی شرایط پس از COVID-19 شود، مجموعه پیچیده ای از علائم پس از عفونت که به عنوان “کووید مزمن” شناخته می شود.

تیمی به رهبری دانشگاه اتاوا یک ورودی ویروسی جدید برای SARS-CoV-2 کشف کردند و نشان دادند که می تواند از پروتئین ها برای آلوده کردن طیف وسیعی از سلول های میزبان استفاده کند.

یکی از تلاش‌های مهم تحقیقاتی جامعه علمی در بحبوحه همه‌گیری کووید-19، تمرکز بر راه‌های ورود ویروس کرونا به سلول‌های میزبان است.

اکنون، در مطالعه ای که به دانش ورود ویروس ها می افزاید، دکتر. آزمایشگاه Marceline Cote و همکارانش در دانشکده پزشکی یک مطالعه بسیار چشمگیر را منتشر کردند که نشان دهنده ورود ناشناخته قبلی SARS-CoV-2 است. ویروسی که باعث COVID-19 می شود؛ و علت بحران بهداشت جهانی که دنیا را تغییر داد.

مطالعات قبلی نشان داده است که SARS-CoV-2، و همچنین SARS-CoV-1، ویروسی که در پس شیوع سارس در سال 2003 قرار دارد، از دو مسیر مجزا وارد سلول ها می شود. دکتر. تحقیقات جدید به رهبری آزمایشگاه Cote سومین مسیر ورود را نشان می دهد.

این ورودی ویروسی شامل متالوپروتئینازها و آنزیم هایی در بدن است که برای عملکرد به فلزی مانند اتم روی نیاز دارند.

در یک سری آزمایش که از سال 2020 شروع شد، تیم تحقیقاتی Cote دریافتند که SARS-COV-2 می تواند به روشی وابسته به متالوپروتئیناز وارد سلول ها شود. این تیم نقش دو متالوپروتئیناز ماتریکس، MMP-2 و MMP-9 را در فعال سازی گلیکوپروتئین سنبله توصیف می کند.

عواقب این نوع ورود ویروسی چیست؟ این مطالعه که در شماره اخیر iScience، یک مجله با دسترسی آزاد از Cell Press منتشر شده، نشان می‌دهد که انواعی که جذب متالوپروتئینازها می‌شوند ممکن است آسیب‌رسان‌تر باشند.

آزمایش‌های این تیم نشان داد که انواع خاصی از متالوپروتئینازها را برای فعال‌سازی ترجیح می‌دهند. به عنوان مثال، نوع دلتا، یک نوع بیماریزاتر که در سال 2021 افزایش یافت، معمولاً از متالوپروتئینازها برای ورود استفاده می کند. جانشین کمتر بیماری زا آن، Omicron، این کار را نکرد.

کوت دانشیار دانشکده و دارای کرسی تحقیقاتی کانادا در زمینه ویروس شناسی مولکولی و درمان ضد ویروسی است.

مکانیسم ورود نیز ممکن است در پیشرفت بیماری نقش داشته باشد.

کوت گفت، یافته‌ها می‌تواند پیامدهایی برای پیشرفت بیماری جدی و شرایط خاص پس از COVID-19 داشته باشد، مانند مجموعه پیچیده علائم پس از عفونت که به عنوان “کووید مزمن” شناخته می‌شود.

انتهای پیام/