شفافیت رکن اصلی انتخاب مردم است/وابسته های سیاسی جایی ندارند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

علی در آزادی گفت وگو وی در مورد حمایت از اتحاد دموکراسی ایالات متحده صحبت کرد ، اما گفت که حفظ استقلال استقلال راه حل این مسئله نیست. اوه طبق قانون انتخابات ، مشاهده بخشی جدایی ناپذیر از روند انتخابات است و مردم بهترین ناظران روند انتخابات هستند. اند.

با توجه به مشاهدات کلی انتخابات ، سیاست های اجرایی و رفتار انتخاباتی نامزدها ، در جمهوری اسلامی ایران شاهد شفافیت در انتخابات و انتخابات هستیم. این قانون و شفاف است. “

دبیر انجمن حامیان انقلاب اسلامی فارس در ادامه اظهار داشت: در برخی از کشورها برخی از نمایندگانی که در انتخابات بیش از حد هزینه می کنند به نوعی تصمیمات سیاسی را فاسد می کنند ، اما می بینیم که انتخابات و نظارت بر نهادهای نظارتی مختلف و افراد برای مقابله با توجه به قوانین کشور ، هزینه های آنجا نمی تواند هزینه بیش از حد برای انتخابات در ایران باشد.

وی ادامه داد: “این مسئله منجر به شفافیت در جامعه در انتخاب افراد و مشارکت سیاسی افراد در جامعه شده است ، زیرا جامعه از افرادی که می خواهند از لحاظ سیاسی با یکدیگر ارتباط داشته باشند استقبال نمی کند و معتقد نیست که ثروت انتخاب چنین افرادی را به هم پیوند می دهد. مردم برای انتخابات

رهایی گفت: “روند انتخابات در ایران یک روند روشن و شفاف است ، در حالی که مردم نقش مهمی در ارائه تمام اطلاعات و انتخاب مردم دارند.” انتخاب کردن اند انتخابات توسط مردم برگزار می شود.

به نظر این سیاستمدار ، تأیید یا تأیید نامزدها توسط مردم انجام می شود زیرا هیئت اجرایی یکی از اولین نهادهایی است که افراد را متشکل از معتمدین هر شهر می شناسد یا رد صلاحیت می کند.

لازم به ذکر است که سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی در شهرها و روستاها همزمان با سراسر کشور در تاریخ 28 فورد در خرداد برگزار می شود.

خبرگزاری آنلاین با همکاری جنبشاز آمریکااین یک چالش برای شفافیت ایجاد کرد بنابراین داوطلبان می توانند برای معرفی خود به مردم و ایجاد شفافیت بیشتر در مورد اسکن ، ثبت نام کنند.