شروط بازگشایی مدارس در شرایط کرونا/ حضور یک‌روز در میان دانش‌آموزان

پس از سوالات در مورد تاج گذاری و مشق شب در سال بعد ، معاون آموزش ابتدایی این مرکز به سؤالات مطرح شده برای رفع هرگونه ابهام پاسخ داد.

متن سوالات به همراه پاسخ های داده شده توسط معاون آموزش ابتدایی به شرح زیر است:

برای جلوگیری از حضور والدین در کلاسها چه اقداماتی انجام شده است؟

برگزاری جلسات آموزش والدین در کانال های والدین در شبکه شاد ، توضیح موضوع ، آموزش والدین در مورد نحوه همکاری و آموزش ، ارسال پروتکل های بهداشتی ، آموزش ایمنی مدارس ایمن برای معلمان ، مربیان بهداشت و مدیران مدارس یکی از اقدامات اتخاذ شده ، استفاده از همکاری آنها برای ایجاد فرصتهای جدید تحصیلی در غیاب دانش آموزان در مدارس طبق مقررات مختلف شورا است.

چگونه والدین را در خانه ارزیابی کنیم؟

این یکی از ویژگی های آموزش خانه ، افزایش مهارت های یادگیری ، تنظیم فرزندپروری با والدین ، ​​بانک اطلاعاتی والدین و شبکه آموزش معلمان ، به اشتراک گذاری تجربیات در مورد نحوه همکاری والدین در فرایند یادگیری ، تضمین کیفیت و کیفیت آموزش برای دانش آموزان است.

ارائه دیپلم و امتحانات برای دانش آموزانی که در مدرسه نیستند چگونه ارزیابی می کنید؟

در دوره آموزش ابتدایی ، معلمان با استفاده از مطالب مندرج در برنامه ارزشیابی کیفی-توصیفی ، با توجه به ماهیت ارزیابی کیفی-توصیفی ، یادگیری دانش آموزان را ارزیابی می کنند.

پروتکل های بازگشایی مدرسه چیست؟

پیشنهاد شده است بودجه کافی برای راه‌اندازی و ایمن سازی مدارس اختصاص یابد و در مرحله دوم نظارت بر مسافت ایمنی در روزهای دو و یک و با حضور 50٪ دانش آموزان انجام شود. فراهم کردن زیرساخت مناسب برای یادگیری مجازی نیز مهم است.

نظر شما در مورد تمرکز دانشجویان در سال تحصیلی بعدی بر خلاف پروتکل های بهداشتی چیست؟

از آنجا که در آموزش های ابتدایی هیچ فضا و نیروی انسانی وجود ندارد ، کلاس های بزرگ در یک روز کاری و با مشق شب و راهنمایی والدین و همچنین فراهم کردن امکانات اولیه برای آموزش مجازی برگزار می شود.

235235